KADERNOTA 2012

Elk jaar in juni wordt door de gemeenteraad de Kadernota vastgesteld. In de Kadernota geeft de raad het college mee wat in de begroting moet worden meegenomen. De begroting wordt jaarlijks begin november vastgesteld.
De afgelopen week is op drie avonden in de raadscommissies Samenleving, Ruimte en Algemeen Bestuur de Kadernota besproken. Vlak voor de behandeling in de commissies ontving de raad van het college een actualisatie van de Kadernota.
Om een lang verhaal kort te maken, al in 2013 zal er sprake zijn van een extra fors tekort van om en nabij de 1 miljoen euro en dit zet zich voort in de er op volgende jaren.

Er komt zeker nog meer financiële ellende op de gemeente af.
Al aangekondigde rijksbezuinigingen zullen de gemeente Lansingerland hard gaan treffen. De Algemene Uitkering vanuit het Rijk naar de gemeenten, afgekort AU zal echt pijn gaan doen, echt AU doen dus.

Bovenop de bijgestelde concept Kadernota liggen nog meer grote financiële hobbels in het zeer nabije verschiet. Het betreft:

  • De al eerder genoemde korting op de AU;
  • Kortingen op doeluitkeringen vanuit het Rijk;
  • Forse tegenvallers op de uitvoering van de WMO;
  • De zogenaamde efficiencykorting op taken die gedecentraliseerd worden;
  • Achterblijvende woningbouw;
  • Grote risico’s in het grondbedrijf van de gemeente;
  • De grote schuldenlast van de gemeente.

De kans dat de tekorten nog meer oplopen dan nu ingeschat, is levensgroot. Bezuinigingen en efficiency verbetering binnen onze gemeente moeten voortvarend worden opgepakt.
Zelfs lastenverzwaring voor inwoners van Lansingerland, hoe sterk Leefbaar 3B daar ook op tegen is, kan mogelijk in de (nabije) toekomst niet worden uitgesloten.

Tijdens de commissie vergadering Algemeen Bestuur gaven zowel bij de coalitiefracties als de niet-coalitiefracties aan dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Een suggestie van de fractievoorzitter van het CDA, Claudia Füss, om analoog aan het landelijke Lenteakkoord een Zomerakkoord Lansingerland te ontwikkelen kreeg ruime politieke steun. Vrijdag 15 juni heeft Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk de fracties Leefbaar 3B, CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA, D66 en GroenLinks en de wethouder Financiën Werner ten Kate uitgenodigd voor de eerste bespreking over een bezuinigingspakket dat moet leiden tot het Zomerakkoord Lansingerland. Naar verwachting zal de eerste bijeenkomst waarschijnlijk plaatsvinden op zaterdag 30 juni.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*