Fractie

Tussenrapportage informatieronde

Aan:de fractievoorzitters van Leefbaar 3B,VVD en ChristenUnie datum 27 juni 2011 onderwerp     Tussenrapportage informatieronde Geachte mevrouw, mijne heren, Inleiding Op 13 juni 2011 heeft wethouder Bodbijl (Leefbaar 3B) zijn ontslag als wethouder ingediend. Gelet op de […]

Fractie

PERSBERICHT Gemeente Lansingerland

Lansingerland, 29 juni 2011 Informateur brengt tussentijds advies uit Op basis van gesprekken die informateur Marjan Haak – Griffioen heeft gevoerd met de voorzitters van alle raadsfracties en het huidige college van burgemeester en wethouders, […]

Fractie

Persbericht Leefbaar 3B VVD ChristenUnie

CDA en PvdA in beeld De coalitiefracties in de gemeenteraad van Lansingerland hebben kennis genomen van de tussenrapportage van informateur mevrouw Marjan Haak-Griffioen. Wij zijn tevreden met het feit dat de informateur in korte tijd […]

Fractie

Klapwijkse Pier

In de afgelopen commissievergadering Ruimte van 15 juni is de ontwikkeling van de Klapwijkse Pier in Meerpolder opnieuw besproken. In januari 2011 is een aangepast plan door de ontwikkelaar voorgelegd aan de omwonenden. De hoogten […]

Fractie

Persbericht: Mededeling van de coalitiefracties

De coalitiefracties in de gemeenteraad van Lansingerland, Leefbaar 3B , VVD en Christen Unie, hebben kennis genomen van het aftreden van wethouder Rinus Bodbijl. Ten aanzien van de daardoor ontstane situatie hebben de coalitiefracties mevrouw Marjan Haak-Griffioen […]