Leefbaar 3B wethouder Rinus Bodbijl treedt af

Vrijdagmiddag 10 juni heeft de fractie van Leefbaar 3B Rinus Bodbijl gevraagd af te treden als wethouder van de gemeente Lansingerland.

Tussen Rinus en de fractie is een politiek onoverbrugbaar verschil van inzichten ontstaan dat er toe heeft geleid dat hij op verzoek van de fractie dit besluit nu heeft genomen. Op 1 juni 2011 heeft Rinus Bodbijl tegen de fractie gezegd voornemens te zijn ontslag in te dienen als wethouder en aangegeven daar drie maanden de tijd voor te zullen nemen alvorens een definitief besluit te nemen. De fractie heeft besloten dat niet af te wachten.

Vanaf augustus 2010 zijn door een delegatie van de fractie heel veel gesprekken gevoerd met wethouder Rinus Bodbijl. Op verschillende terreinen waren er verschillen van inzichten. Uiteindelijk is het niet gelukt om die verschillen van inzichten tussen Leefbaar 3B fractie en Leefbaar 3B wethouder te overbruggen. De fractie vindt dat heel spijtig, maar kon niet anders dan Rinus Bodbijl verzoeken met onmiddellijke ingang zijn ontslag in te dienen.

De fractie van Leefbaar 3B is in overleg getreden met de coalitiefracties VVD en ChristenUnie over de invulling van de ontstane vacature in het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland.

Ten aanzien van de ontstane situatie hebben de coalitiefracties mevrouw Marjan Haak-Griffioen gevraagd als informateur te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de vacature te vervullen en daarover de fracties van Leefbaar 3B, VVD en ChristenUnie te adviseren.

Gezien de grote opgaven waar de gemeente voor staat is het wenselijk een groter draagvlak te hebben in de raad. Daarom zal mevrouw Haak onderzoeken of het wenselijk is de coalitie uit te breiden met een vierde partij die dan een wethouder levert, of de coalitie in de huidige omvang te handhaven. De informateur is dinsdag 14 juni met haar werkzaamheden begonnen.

Mevrouw Haak-Griffioen is lid van de ChristenUnie. Zij is wethouder geweest in de gemeenten De Bilt en Woerden. In de periode 2008 – 2011 was zij gedeputeerde in de Provincie Utrecht.

Jan Pieter Blonk
Fractievoorzitter Leefbaar 3B

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*