Klapwijkse Pier

In de afgelopen commissievergadering Ruimte van 15 juni is de ontwikkeling van de Klapwijkse Pier in Meerpolder opnieuw besproken.
In januari 2011 is een aangepast plan door de ontwikkelaar voorgelegd aan de omwonenden. De hoogten van Pier 1, 4 en 5 zijn verlaagd en tevens is de 5e pier 10 m. verder van de bestaande woningen gesitueerd.
De bewoners blijven echter bezorgd over hun privacy bij het realiseren van dit plan.
Als voorstander van het behoud van het dorpse karakter van de 3 kernen is Leefbaar 3B uiterst kritisch voor het toepassen van hoogbouw in en dichtbij de oude kernen.
Leefbaar 3B vindt dat Pier 5 met één woonlaag verlaagd moet worden tot 12m hoogte.De overgang van hoog naar laag wordt hierdoor geleidelijker, waardoor het beeld van de hoogbouw minder invloed heeft op de ingang van het oude dorp Berkel. De hoogte van 12m is ook de woonhoogte genoemd in het huidige bestemmingsplan.
Leefbaar 3B heeft geen moeite als de 1e Pier, die het dichtst bij de Oudelandselaan ligt, één verdieping verhoogd wordt naar 25m, zoals in het oorspronkelijke plan.
In een levendige discussie bleek dat dit voorstel van Leefbaar 3B nu nog niet aan de orde is en pas bij het uitwerken van het bestemmingsplan besproken kan worden.
Het college stelt in het raadsvoorstel een coördinatieregeling voor waarin de vier te nemen besluiten in één procedure samengebracht worden.  
Het voordeel van een coördinatiebesluit is vooral tijdwinst, en daarmee ook minder ambtelijke kosten. De mogelijkheid om een zienswijze tegen de verschillende besluiten in te dienen blijft bestaan. Het bestemmingsplan komt daarna terug bij de raad voor besluitvorming. Ten aanzien van beroep bij de Raad van State worden de verschillende besluiten wel als één besluit gezien.
Tegen dit voorstel bleek geen bezwaar en het onderwerp is door de commissie Ruimte geagendeerd als hamerstuk in de Raad van 30 juni.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*