Fractie

Staan alle seinen wel op rood?

De Heraut van afgelopen week besteedde veel aandacht aan de financiële situatie van de gemeente Lansingerland met als kop: ‘Burgemeester en wethouder financiën: “Alle seinen staan op rood”.’ De fractie van Leefbaar 3B heeft haar […]

Fractie

Eindbijeenkomst Bestuurskrachtonderzoek

De afgelopen maanden is in samenwerking met bestuurders maatschappelijk middenveld (stichtingen en verenigingen), ondernemers, burgers, ambtenaren, raadsleden en collegeleden onder leiding van Necker en Van Naem een bestuurskrachtonderzoek van de gemeente Lansingerland uitgevoerd. Er zijn […]

Fractie

A13-16

Afgelopen week circuleerde in de landelijke pers een bezuinigingslijstje van minister Schulz. Veel grote wegenprojecten zullen in de komende tien jaar niet worden uitgevoerd. De geplande verbindingsweg A13-16 staat niet op dat lijstje. Conclusie is […]

Fractie

Horecavisie Lansingerland

Leefbaar 3B is er van overtuigd dat het goed wonen is in Lansingerland. Natuurlijk zijn er zaken, die kennen wij allemaal, waarop wij zeer alert moeten zijn omdat te beheersen. Het gaat dan om geluidsoverlast […]

Fractie

Subsidiebeleid

Na ontvangst van het rekenkamerrapport ”Scheidsrechter noch dirigent” in september 2011 stond het college van B&W van Lansingerland voor de opgave om het beleid te herformuleren, waardoor er meer zicht komt of de doelen die […]

Fractie

Bestemmingsplan Rodenrijse Zoom

De meeste aandacht bij de bespreking van dit bestemmingsplan ging uit naar de parkeerdruk bij het nieuw te bouwen appartementengebouw aan de Bosplaatstraat. Voor de 37 appartementen worden 41 parkeerplaatsen aangelegd. De 16 rijwoningen die […]

Fractie

Bestemmingsplan Meerpolder

In de commissie Ruimte van 16 januari is het bestemmingsplan Meerpolder besproken. Door het indienen van een zienswijze is de Klapwijkse Pier uit dit bestemmingsplan gehaald. Dit deel zal in een apart bestemmingsplan behandeld worden. […]