Fractie

Gemeentelijke belastingtarieven

In de raadsvergadering van 19 december zijn de belasting- en legestarieven voor 2014 vastgesteld. Een en ander was conform het dekkingsplan dat onderdeel vormde van de begroting 2014. De OZB stijgt gemiddeld met 9,5%, waarvan […]

Fractie

Bleizo

De gemeenschappelijke regeling Bleizo die Lansingerland met Zoetermeer is aangegaan heeft als kerndoel het realiseren van een knooppunt voor het openbaar vervoer waarin een spoorstation aan de spoorlijn Gouda – Den Haag een centrale plaats […]