Horecavisie Lansingerland

Leefbaar 3B is er van overtuigd dat het goed wonen is in Lansingerland. Natuurlijk zijn er zaken, die kennen wij allemaal, waarop wij zeer alert moeten zijn omdat te beheersen. Het gaat dan om geluidsoverlast van spoor-, weg- en vliegverkeer. En dan wordt in deze horecavisie aangegeven dat in onze gemeente Lansingerland veel levensgenieters wonen en dat gaf Leefbaar3B woordvoerder Jan Pieter Blonk het gevoel van Whouw, dat is een opsteker en dat komt overeen met de uitslagen van onze peilingen (drie keer per jaar sinds maart 2010) onder inwoners dat het goed wonen is in Lansingerland. Gemiddeld wordt een 7,5 gegeven voor het wonen in Lansingerland.

Het is noodzakelijk om een visie te hebben op hoe en waar de verschillende horecabedrijven zich in de gemeente kunnen vestigen.

Kritiek heeft Leefbaar3B geuit omdat er geen overleg is geweest met bewoners of bewonersorganisaties, die nabij huidige of geplande horecagelegenheden wonen. Burgerparticipatie is hierin uitstekend toepasbaar. De kritiek is ter harte genomen. Uiteindelijk is besloten de inwoners en verschillende bewonersorganisaties te betrekken bij het vervolg van deze horecavisie. Commissie en portefeuillehouder Ewald van Vliet hebben besloten deze horecavisie te beschouwen als een eerste stap. Alvorens te gaan werken aan de uitvoering worden in dit eerste kwartaal van 2013 ook inwoners en bewonersorganisaties betrokken bij de Horecavisie.

Het aantal horecaondernemingen per 10.000 inwoners is vanaf het jaar 2000 afgenomen van 11,9 naar 10,4. Er is weliswaar een toename van het aantal horecabedrijven, maar de stijging van het aantal horecabedrijven blijft achter bij stijging van het inwoneraantal. Vestiging van horeca in Lansingerland zal meer gestimuleerd worden. De gemeente moet de vestiging voor horecabedrijven aantrekkelijk maken.

In Lansingerland wonen veel jongeren. Voor die jongeren 15 – 20 jaar zijn er nauwelijks horecamogelijkheden. Raad en college zullen mogelijkheden moeten maken om horecavoorzieningen voor jongeren te kunnen realiseren. Commerciële partijen zullen de handschoen moeten oppakken om in Lansingerland te investeren. Naar de visie van Leefbaar3B zal het een goede investering zijn.

Voor verblijfshoreca (hotels) komt een aparte visie. De in het verleden nog al weerstand oproepende mogelijkheid in het Rottemerengebied een hotel te bouwen zou nu in deze tijd weer eens op z’n voor- en nadelen moeten worden getoetst.

In de horecavisie staat dat terrassen op en aan het openbaar gebied een goede uitstraling moeten hebben. Kleuren van terrasmeubilair en parasollen moeten uitgevoerd zijn in rustige, gedempte op elkaar afgestemde kleuren. De vraag van Leefbaar3B is: Moet de gemeente dat willen? Is dit niet een betutteling van de bovenste plank. De portefeuillehouder gaf aan dat dit nadere uitwerking behoeft, maar de uitstraling is wel belangrijk en die moet goed zijn.

Verordening paracommercie (sportkantines, kerkcentra, etc.) moet nog opgesteld worden. Leefbaar3B heeft in de commissie Algemeen Bestuur een statement afgegeven: Horeca bij sportverenigingen mag niet de nek worden omgedraaid. Zij hebben een horecavergunning voor een commerciële activiteit en zijn naar de mening van Leefbaar3B niet paracommercieel. Daar komt bij. Zij hebben de inkomsten hard nodig om de vereniging draaiend te houden.

Dat de ondernemers tegen precario zijn begrijpen wij heel goed. Leefbaar3B heeft vorig jaar, evenals het CDA, tegen het voorstel van het heffen van precario op onder andere terrassen gestemd, maar we hadden helaas geen meerderheid. Tijdens de commissievergadering afgelopen donderdag bleek dat de VVD nu wel tegen precario is. Dat betekent dat er nu een meerderheid in de raad is tegen precario op terrassen. Leefbaar3B zal op korte termijn met een voorstel komen om deze precario af te schaffen.

Het plein in Berkel centrum (Kerkstraat – Herenstraat) wordt aangegeven als een horecaconcentratiegebied. Leefbaar3B is het met het college eens dat het plein een eigen naam moet krijgen. Leefbaar3B heeft voorgesteld een prijsvraag uit te schrijven voor de naam van het plein.

Download Horecavisie:

http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=89639&f=06331bdc60ffc6be5be6a0bce2c70c75&attachment=0&a=995

http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=89637&f=eb4ba10db35ddb323a9e326035e2d108&attachment=0&a=995

http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=91109&f=161ede2ef73713a4a2afef08b9c039ec&attachment=0&a=995

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*