Boosheid per twitter

Het raadsbesluit was nog niet genomen of de twitterberichten vlogen over een weer. Van raadsleden via de directeur van de plaatselijke Welzijnsstichting tot een door de fractie van Leefbaar 3B wegens onvoldoende functioneren weggezonden wethouder kwamen de afkeuringen: wat een stom raadsbesluit, wat een schade voor het vrijwilligerswerk en waar moet het geld dat het besluit vergde vandaan komen. Reacties die de plank mis slaan en de werkelijkheid geweld aandoen, zoals de VVD vraag hoe dit besluit zou moeten worden gefinancierd. Het gaat om welgeteld 1.500 euro, nog geen 0,01% van de gemeentelijke begroting, een wel erg ver gezocht argument. Een tweet van de fractievoorzitter van de VVD dat Leefbaar 3B de professionaliteit van het VIP in twijfel trekt, is niet conform de waarheid en daarmee ongepast.

Waar het in werkelijkheid om gaat is dat we in de gemeente een vrijwilligersinformatiepunt (VIP) hebben gekregen voor de werving van vrijwilligers en zich alleen daarmee bezig houdend. En dat dit, naar de mening van de fracties van Leefbaar 3B en CDA daarmee niets van doen heeft met de steun die sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en ideële organisaties als Rode Kruis, Zonnebloem, Hospice en Amnesty tot dusverre kregen bij het deelnemen aan de plaatselijke braderieën en jaarmarkten, die tegelijkertijd door het college van B&W werd afgeschaft. Niet het werven van vrijwilligers, maar het promoten van hun vereniging of organisatie is het doel van de aanwezigheid op braderieën en jaarmarkten.

Leefbaar 3B en CDA stelden hierover vragen waarvan de antwoorden door Kees Heugens tijdens de behandeling van het door de beide fracties ingediende voorstel om dit te herstellen werden betiteld als “wel een reactie maar geen antwoord”. Het initiatiefvoorstel van Leefbaar 3B en CDA om dit alsnog te bewerkstelligen kreeg ook de steun van de ChristenUnie, GroenLinks en Partij tot Behoud Huis de Haas. Het initiatiefraadsvoorstel is aangenomen en werd de aanleiding van al het getwitter.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*