Fractie

Sportnota Lansingerland vastgesteld

Er is de laatste maanden constructief overleg gevoerd tussen de koepel van buitensportverenigingen, de Verenigde Lansingerlanders (VLL) en wethouder Braak. Er is een gebruikersovereenkomst met bijbehorende voorwaarden tot stand gekomen, waarin zowel de belangen van […]

Fractie

Boosheid per twitter

Het raadsbesluit was nog niet genomen of de twitterberichten vlogen over een weer. Van raadsleden via de directeur van de plaatselijke Welzijnsstichting tot een door de fractie van Leefbaar 3B wegens onvoldoende functioneren weggezonden wethouder […]

Fractie

Horecavisie Lansingerland

Leefbaar 3B is er van overtuigd dat het goed wonen is in Lansingerland. Natuurlijk zijn er zaken, die kennen wij allemaal, waarop wij zeer alert moeten zijn omdat te beheersen. Het gaat dan om geluidsoverlast […]

Fractie

Subsidiebeleid

Na ontvangst van het rekenkamerrapport ”Scheidsrechter noch dirigent” in september 2011 stond het college van B&W van Lansingerland voor de opgave om het beleid te herformuleren, waardoor er meer zicht komt of de doelen die […]

Fractie

Beheer sportparken

Het college heeft orde weten te brengen in de situatie rond de buitensport door een beeld te geven van de sportterreinen en de verschillen in de bestaande regelingen, nog voortkomend uit de situatie vóór de […]