Is de binnensport en het sociaal cultureel werk nog betaalbaar?

Cultuur_Nee-MisschienTijdens de bespreking van het rekenkamer rapport “Vitaliteit in de sport” opende woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer zijn woordvoering met de oneliner dat het rapport hem deed denken aan de kip die over de kippensoep vloog. Immers, het rapport komt niet echt tot de kern van de zaak en is onvoldoende representatief (slechts tien verenigingen) en kent ook een aantal aannames.

Wouter Hoppenbrouwer stelde dat je de nota op twee manieren kan lezen. Met een positieve bril op kan je vast stellen dat de verenigingen – overall – voldoende veerkracht hebben gehad om de tariefsverhogingen op te vangen. Minder huren, contributie verhogen en het verlagen van de eigen kosten. Chapeau! Ook het gebrek aan animo van verenigingen om medewerking te verlenen aan het rapport zou de indruk kunnen geven, dat men tevreden is. Verder is het een positieve vermelding waard dat de destijds (in 2010) door vertegenwoordigers van de buitensport gevreesde gettovorming is uitgebleven. lees meer

Met een kritische blik kijkend, moet er worden vastgesteld dat de vitaliteit op slechts drie onderdelen is getoetst, terwijl vitaliteit uit meerdere onderdelen bestaat. Het gaat onder andere ook over de kwaliteit van het kader, het beleid en het hebben van een visie.

In tegenstelling tot de collega politieke partijen hamerde Wouter Hoppenbrouwer vooral op het gemis aan evaluatie betreffende de uitgangspunten die destijds hebben geleid tot vaststelling en verantwoording van de hoogte van de huidige tarieven. Wouter Hoppenbrouwer is zeer verrast dat er geen overzicht voor handen is van de uitgaven voor onderhoud en beheer in de periode 2010 -2014. Ook heeft het college het dekkingspercentage qua beoordelingscriterium losgelaten en is van mening dat de destijds gebruikte beoordeling acceptabel/niet acceptabel ten behoeve tariefsverhogingen niet meer kan gelden als normenkader.

Het rapport dat uitsluitend zicht geeft op de tarieven van de sport was voor de voorzitter van Crescendo, Hans Meijer, aanleiding om de raad ook te verzoeken naar de tarieven van het Sociaal Cultureel Werk te kijken. Ook daar is sprake van torenhoge tarieven, die de toekomst van onder andere Crescendo in gevaar brengen.

Wouter Hoppenbrouwer stelde de raad voor om de aanbevelingen niet over te nemen en het rapport te gebruiken om de betaalbaarheid van (vooral) de binnensport en het sociaal Cultureel Werk versneld te evalueren. In de raadsvergadering van 29 oktober krijgt de discussie een vervolg.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*