Nut en noodzaak inzake renovatie tennisbanen onduidelijk

In de commissie Samenleving van 11 juni is stil gestaan bij het beschikbaar stellen van een krediet van € 298.468 voor de renovatie van de tennisvelden van Triomf in Bergschenhoek en € 193.735 voor de renovatie van de tennisvelden TOGB tennis.

Tot grote verbazing van Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer was het voor de overige partijen in de raad een hamerstuk. De verbazing is tweeledig. Gelet op de financiële positie van de gemeente is Leefbaar 3B van mening dat de gemeente moet stoppen om verder schulden te maken. Immers, er moet ook voor deze uitgaven bijna een half miljoen euro geleend worden, waardoor de schulden weer verder oplopen. CDA en vooral VVD onderschrijven deze visie. Op het moment dat zij woorden in daden kunnen omzetten, beginnen de knieën te knikken en kan het geld gewoon zonder pardon worden uitgegeven. Het maken van schulden is voor Leefbaar 3B wel aanvaardbaar als het voortvloeit uit een wettelijke verplichting of uit aantoonbare nut en noodzaak.

De renovatie van de tennisbanen van Triomf worden onderbouwd door een extern bureau. Over de banen van TOGB is – bij de behandeling van het voorstel in de commissie Samenleving – niets voorhanden. Zonder enig bewijs van nut en noodzaak zijn de collega raadsleden bereid de schulden op te laten lopen. Wouter Hoppenbrouwer was erg verontwaardigd dat het geld zonder serieuze bewijslast werd uitgegeven. Hoezo, de raad neemt de financiële positie van de gemeente serieus?

Wethouder Ruud Braak zegde het onderhoudsrapport toe en was er van overtuigd dat de gevraagde nut en noodzaak zou blijken, waardoor ook de renovatie van de TOGB tennisvelden een feit zou worden. Wordt vervolgd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*