Waar is de reële planning vaststelling Bestemmingsplannen?

Maar liefst zeven bestemmingsplannen stonden op de agenda van de commissie Ruimte van woensdag 12 juni 2013. De vergadering begon al om 18:30 uur en duurde tot in de kleine uurtjes (00:50 uur) van donderdag 13 juni. Met name inwoners en bedrijven in Lansingerland moeten bij wijzigingen van bestemmingsplannen de gelegenheid krijgen ook ten overstaan van de gemeenteraadsleden hun bezwaren neer te leggen. En die insprekers waren er. Maar liefst 22 van de 24 insprekers hebben dat gedaan over de zeven ter besluitvorming voorliggende bestemmingsplannen.

De individuele belangen van die inwoners zijn vaak heel groot en dat is heel begrijpelijk. Het openbaar bestuur komt in deze gevallen heel dicht bij de inwoner en vaak te dicht vindt de inwoner. Voor de raadsleden zijn dit vaak moeilijke kwesties. De raadsleden moeten algemeen belang afwegen tegen individueel belang en dat is vaak lastig, maar die afweging moet wel gemaakt worden.

Van de zeven bestemmingplannen zijn drie bestemmingsplannen als hamerstuk naar de raad van 27 juni 2013 doorgeschoven. Over vier bestemmingsplannen is uitgebreid gediscussieerd en deze worden ook in de komende raadsvergadering als bespreekpunt geagendeerd. Het betreft de bestemmingsplannen:

  • Oostland Berkel – Al of niet legaliseren van caravanstallingen in tuinbouwkassen in het glastuingebied tussen Noordeindseweg en de grens met Pijnacker;
  • Lint Noord in Berkel – Extra bedrijvigheid toestaan langs de Noordeindseweg in Berkel;
  • Hoefweg Noord – Al of niet instemmen met de horecacluster bij de oostelijke toegang tot het bedrijvenpark Prisma;
  • Hoge en Lage Bergse Bos – De bouwmogelijkheden van bewoners en een autobedrijf.

Leefbaar 3B raadslid Hans Dirkzwager heeft, gesteund door bijna alle andere fracties, forse bezwaren geuit dat het voor raadsleden nauwelijks mogelijk is je goed te verdiepen in de materie als er zoveel bestemmingsplannen tegelijk op het bordje komen. Hij vindt de inspraaktijd van drie minuten tegenover gewoonlijk vijf minuten een te grote beperking voor de inwoners. Een reële planning van raadsvoorstellen is een must, gaf Hans Dirkzwager tot slot aan. De voorzitter van de commissie Ruimte heeft geantwoord dat hij dit al heeft besproken met de griffier. De griffier zal dit in het driehoeksoverleg (Griffier – Burgemeester – Gemeentesecretaris) bespreken. Een goede planning door het hele jaar is noodzakelijk en moet beginnen bij de ambtelijke organisatie, dus de bal ligt wat dat betreft nu bij de gemeentesecretaris.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*