Fractie

Investeringen

In de commissie Algemeen Bestuur was een aantal investeringsvoorstellen aan de orde. Het betrof enkele investeringen in ICT, een hockeyveld, enkele verbeteringen in de wegeninfrastructuur en in de riolering. Alle investeringen hebben onmiskenbaar een zeker […]