Fractie

Het debat dat geen debat was

Een raadsvergadering met een zwarte rand. Zo ervaart Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer de afgelopen vergadering waar de coalitie en oppositie recht tegenover elkaar stonden. Leefbaar 3B betreurt de houding van de totale oppositie, die […]

Fractie

Belastingen

De meeste belastingen stijgen met het inflatiepercentage, behalve de OZB en de rioolheffing. De laatste stijgt in de periode tussen 2009 en 2019 extra met 2,87% extra omdat de raad destijds voor een geleidelijke ingroei […]

Fractie

Investeringen

In de commissie Algemeen Bestuur was een aantal investeringsvoorstellen aan de orde. Het betrof enkele investeringen in ICT, een hockeyveld, enkele verbeteringen in de wegeninfrastructuur en in de riolering. Alle investeringen hebben onmiskenbaar een zeker […]