Nog één keer die nieuwe wetgeving

Wet_RegelNaast de vele voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe wet- en regelgeving die de afgelopen periode in stad en land werden gegeven, de verschillende voorlichtingsbijeenkomsten die werden gehouden door ambtelijk Lansingerland, de regionale voorbereiding en de activiteiten van zowel vorig als huidige wethouder, zag de commissie Samenleving kans er weer lang over te praten zonder dat er ook maar enige wijziging of waardevolle suggestie naar voren kwam. En nog is het niet ten einde, even onzinnig als nutteloos zal het onderwerp op de komende raadsvergadering weer de aandacht vragen om de PvdA fractie de wat Kees Heugens in zijn korte betoog “grijs gedraaide plaat over de zogenaamde Klijnsma  gelden” noemde nog een keer af te draaien.

De politiek kent successen en teleurstellingen. Die laatsten te pas en te onpas naar voren brengen, roept meer verzet op dan dat het goodwill kweekt en geeft de indruk met slechte verliezers van doen te hebben. Hoe dan ook, het goede raadsvoorstel bleef zoals het was. De regelgeving zoals die voor Lansingerland gaat gelden is binnen de gegeven mogelijkheden een goede. Of die mogelijkheden toereikend zijn zal de praktijk moeten uitwijzen en Kees Heugens vroeg het college dan ook vooral om fouten en tekortkomingen te signaleren, te noteren en te rapporteren aan de raad opdat eventuele verbeteringen aangebracht kunnen worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*