Fractie

Zorg om kosten Wmo

Tijdens de commissie samenleving zijn de 4 adviezen van de rekenkamer en de aanbevelingen aan het college uit het Rekenkamerrapport ‘Zorg om kosten Wmo’ besproken. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich had één duidelijke vraag: waarom […]