Leefbaar 3B tevreden over het functioneren Rekenkamer

hollandse-rekenkamer-schilderijWoordvoerder Jan van der Laan benadrukte in zijn bijdrage de belangrijke rol van de Rekenkamer bij de invulling van de controlerende taak van de gemeenteraad. Uiteraard zijn er altijd onderwerpen ter verbetering. In dat verband is Leefbaar 3B zeer content met de toezegging van Paul Hofstra, de directeur van de Rekenkamer Lansingerland, om in persberichten zijn media-uitingen zorgvuldiger te formuleren en zich vooral te concentreren op de inhoud.

Verder pleitte Leefbaar 3B voor evaluatieonderzoeken vanuit meerdere verantwoordelijkheden. Hierdoor komen de mogelijke verschillen van inzicht tussen de Rekenkamer en het college/ambtelijke organisatie sneller in het vizier. Tevens benadrukte Jan van de Laan het belang van een scherpere bewaking op het ten uitvoer brengen van de aanbevelingen, zoals de rekenkamer die aan raad en college heeft meegegeven. Leefbaar 3B zal dit op de voet volgen, want de impact van Rekenkamerrapporten hebben gevolgen voor de politieke werkelijkheid in Lansingerland. De uitdaging voor de Rekenkamer is echter dat zij de conclusies en aanbevelingen zodanig formuleert dat de raad van Lansingerland echt in politieke en bestuurlijke zin verder kan. Uiteraard wordt van de Rekenkamer verwacht dat zij haar onafhankelijke positie niet veronachtzaamt.

2 Comments

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*