Woonruimtebemiddeling

Leefbaar3b_te_huur_LansingerlandDe veertien gemeenten in de regio Rotterdam willen een identieke verordening vaststellen voor de woonruimtebemiddeling van sociale huurwoningen en een minimale vorm van formele samenwerking behouden door middel van een bestuursovereenkomst. Heel belangrijk is dat hiermee het borgen van het aanbieden en toewijzen van woningen op een evenwichtige, rechtvaardige en transparante wijze gebeurt en dat wijzigingen in de woningvoorraad weloverwogen plaatsvinden.

In Lansingerland wordt deze woonruimtebemiddeling, zeg maar woonruimtetoewijzing, uitgevoerd door de woningstichting 3B Wonen.

Lees meer

Met deze verordening wordt aan de gemeente de ruimte gelaten om op lokaal niveau met de woningcorporatie invulling te geven aan de wijze waarop met specifieke doelgroepen en schaarste wordt omgegaan. Dit wordt overeengekomen in prestatieafspraken tussen de gemeente Lansingerland en 3B Wonen. De prestatieafspraken worden opgesteld in samenhang met de Woonvisie Lansingerland 2015-2020.

De pijn zat in de geschillencommissie. Het college stelde voor om, in afwijking van de regionale regeling, de geschillencommissie lokaal te organiseren en niet ook regionaal, zoals de rest van de regeling. Leefbaar 3B schat in dat de kwaliteit van de klachtenbehandeling regionaal op een kwalitatief hoger niveau zal liggen. Dit komt doordat de regionale geschillencommissie meer zaken zal doen dan de lokale algemene commissie voor de bezwaarschriften in Lansingerland (2 à 3 per jaar). Daarnaast zal in de regionale commissie meer specialistisch juridische expertise aanwezig zijn. De wethouder gaf aan dat het nadeel is dat er geen “ambtelijk horen” is bij de regionale geschillencommissie en lokaal is die mogelijkheid er wel en dat daardoor in veel gevallen de gang naar commissie is voorkomen. Hoe vaak het afgelopen jaar “ambtelijk horen” aan de orde is geweest kon de wethouder niet aangeven.

Ook een voordeel van een regionale geschillencommissie is dat zowel private als publiekrechtelijke geschillen aan de regionale commissie kunnen worden voorgelegd. Lokaal kan het alleen voor geschillen in de publieke sfeer. In een privaat geval moet het geschil alsnog aan de regionale geschillencommissie worden voorgelegd.

Leefbaar 3B heeft voor het amendement van de PvdA gestemd om deel te gaan nemen aan de regionale geschillencommissie woonruimtebemiddeling. Dit amendement heeft geen meerderheid in de raad gekregen. De verordening voor regionale woonruimtebemiddeling, dus met een lokale geschillencommissie voor Lansingerland, is unaniem aangenomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*