Leefbaar 3B is geen jaknikker

Leegbaar3b-Geen-jaknikkerIn de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag benadrukte fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer dat Leefbaar 3B standpunten inneemt op basis van een zorgvuldige afweging in het belang van de inwoners van Lansingerland. Leefbaar 3B heeft vanaf het begin van haar bestaan gezegd dat zij zich te allen tijde kritisch en onafhankelijk opstelt jegens het college van burgemeester en wethouders. Anders gezegd Leefbaar 3B is geen partij dat als domme ganzen achter elk voorstel van het college aanloopt.

Lees meer

Tijdens de behandeling van de raadsvoorstellen inzake de inzet van een privaatrechtelijk bedrijf om uitkeringsfraude op te sporen en de verordening inzake woonruimtebemiddeling week Leefbaar 3B af van het voorstel van het college. Uit een twitterbericht van de PvdA wordt wederom duidelijk, dat de PvdA daar maar niet aan kan wennen en adviseert de coalitie, waarvan Leefbaar 3B deel uitmaakt, een Chief Whip (*) in te huren om de eenheid in de coalitie te herstellen. Niemand hoeft zich zorgen te maken. De coalitie zit op alle majeure onderwerpen waar het echt om gaat volledig op één lijn.

Een erg onvolwassen en teleurstellende reactie van de PvdA die verstrikt zit in het idee dat een coalitiefractie eigenlijk alles moet goed vinden wat het college doet en een oppositiefractie zo veel mogelijk moet afkeuren dat een college voorstelt. Dat de fractie van Leefbaar 3B het eens is met een amendement van de PvdA over het instellen van een regionale geschillencommissie over woonruimtebemiddeling en daarmee tegen het eigen college ingaat, horen we niets van de PvdA. Wij vonden de onderbouwing hiervan door de PvdA steekhoudend. In plaats van hulde omdat je openstaat voor de argumenten van een oppositiepartij krijgt Leefbaar 3B van de PvdA een sneer. De vraag is natuurlijk waarom de PvdA willens en wetens verdeeldheid zaait in plaats van samen de belangen van de inwoners van Lansingerland te behartigen.

(*) Chief Whip komt uit de Engelse politiek. Het is de man of vrouw die zorgt dat parlementsleden altijd de lijn van de partijleider volgen en hen daar ook op wijst en alles doet om hen zover te krijgen. De Engelsen noemen dat het “Whipping system.” De vertaling van whip is zweep, met andere woorden de zweep er over en stemmen zoals de leiding het wil. Gerard Bovens, zo zit Leefbaar 3B niet in elkaar.

1 Comment

  1. Waarschijnlijk luisteren de leden van de pvda in hun vrije tijd naar muziek van “Depeche Mode”
    met hun nummer Master and Servants, dus ons advies is luister naar de Beatles met “All together now”
    Fijne paasdagen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*