Rekenkameronderzoeken

Door de Rekenkamer Lansingerland worden jaarlijks één of twee onderzoeken in Lansingerland uitgevoerd. De Rekenkamer Lansingerland huurt personeel in van de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer moet de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het bestuur van de gemeente onderzoeken. De jaarrekening valt hier buiten, want die wordt door een accountant gecontroleerd.

Elk jaar verzamelt de directeur van de Rekenkamer, de heer Hofstra, bij de verschillende fracties mogelijke onderwerpen voor het doen van onderzoeken. De Rekenkamer kiest het onderwerp zelf, maar wil wel aansluiten bij de wensen van de gemeenteraad. Daartoe vindt er jaarlijks een zogenaamde stemkastsessie met enkele raadsleden plaats om de voorkeursonderwerpen te bepalen. Onlangs is er weer zo’n sessie gehouden.

De groslijst bevatte elf onderwerpen waaruit men kon kiezen. De uiteindelijke scores lagen heel dicht bij elkaar, waaruit blijkt dat de meningen van de raadsleden erg verdeeld waren en er dus geen duidelijk voorkeursonderwerp was. Met klein verschil kwamen de WMO, burgerparticipatie en informatiebeveiliging op de eerste drie plaatsen.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*