Wielercircuit in Annie MG Schmidtpark

Afspraak is afspraak is belangrijk.

De Pedaalridders in Lansingerland zijn al jaren bezig om een wielercircuit in Lansingerland te realiseren. Twee eerdere locaties in de Noordpolder in Berkel en een locatie bij de Kooilaan in Bleiswijk zijn afgewezen. Nu is er weer een locatie aangereikt door het college en wel in het zuidelijk deel van het Annie MG Schmidtpark. Over deze locatie is sinds januari 2012 met de Pedaalridders gesproken en zijn afspraken gemaakt. Het college heeft dat verwoord in de brief van 17 januari 2013 aan de commissie Ruimte van de raad van Lansingerland.

Het vraagt een zeer grote investering van de Pedaalridders om in het huidig economisch tijdgewricht zo´n wielercircuit te realiseren. Het is een hele klus om hiervoor al dat geld gesponsord te krijgen. Daar is tijd voor nodig. Naar inschatting veel tijd. En dat de vereniging de Pedaalridders daar 5 jaar de tijd voor krijgt, vindt Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk terecht. Zeker ook als je ziet wat deze vereniging, die geen cent subsidie krijgt (direct en noch indirect) voor de wielersport en voor de jeugdsport in het bijzonder, voor Lansingerland betekent.

Dat deze reservering door het college aan de Pedaalridders is toegezegd is een gevolg van een jarenlang overleg, dat al begonnen is met het toenmalige college van Berkel en Rodenrijs. Het openbare karakter van het park is daarbij niet ter discussie. Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen als de wielervereniging deze tijd niet gegund krijgt en dat zou het geval geweest zijn als het amendement van D66 zou zijn aangenomen. Een ruime meerderheid bestaande uit de fracties van Leefbaar 3B, CDA, PvdA, ChistenUnie en De Haas vindt dat het bestuur van de Pedaalridders vijf jaar de tijd moet krijgen om het wielercircuit te realiseren. Nu kan in ieder geval, rekeninghoudend met het ruimtelijk plan van het wielercircuit, het noodzakelijke grondwerk voor de gehele deelplannen Midden en Zuid van het Annie MG Schmidtpark worden uitgevoerd.

1 Comment

  1. Eerst 7 km asfalt voor de ZoRo-busbaan. Nu weer ruim 2 km asfalt voor de Pedaalridders, waar we dan nog vijf jaar op moeten wachten. En het mag allemaal niks kosten (net als het Lionsbos). Zijn die 20 (of 24) miljoen van de Stadsregio en die 1,85 miljoen van UPC al op? De inrichting van het Annie M.G. Schmidtpark wordt nu echt een langdurige ‘soap’.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*