Vaststelling bestemmingsplan Berkel Centrum uitgesteld

Cheryta Buijs heeft in de gemeenteraad van 21 februari 2013 aangegeven dat Leefbaar 3B twee probleempunten heeft ten aanzien van het vast te stellen het bestemmingsplan Centrum Berkel. Het betreft de bestemmingen voor de etages in het winkelgebied en de wijze van realisatie van de starterswoningen aan de Julianastraat en Oranjestraat en de geplande verbindingsweg tussen deze twee straten ter hoogte van de starterswoningen.

Een verruiming van de bestemmingen, zoals deze aanwezig zijn in het huidige bestemmingsplan, zou opgenomen moeten worden in het nieuwe bestemmingsplan. Met name de bestemming maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening op de 1e verdiepingen ontbreekt in het huidige voorstel.

In de commissie Ruimte heeft de wethouder een toezegging gedaan om in een brief naar de raad alsnog de mogelijkheid van deze bestemming op te nemen. In de brief wordt echter bij de afweging om de omgevingsvergunning te verstrekken een tiental aspecten betrokken ter beoordeling van de gemeente. De mogelijke willekeur, die bij de afweging van die aspecten kan ontstaan, is voor de fractie van Leefbaar 3B niet acceptabel. Voor het regelen van deze aspecten staat de gemeente ook andere middelen ten dienste. Wat nu, in het huidige bestemmingsplan vastgesteld in 1995, is toegestaan heeft nimmer geleid tot problemen. Deze regelgeving dient ongewijzigd in het nieuwe bestemmingsplan te worden opgeschreven en daar zijn alle fracties in de raad het mee eens. De wethouder heeft hierop het plan teruggenomen en zal de wens van de raad verwerken in een nieuw voorstel, dat waarschijnlijk in de commissie Ruimte van 18 maart behandeld wordt en voor definitieve besluitvorming in de raad van 28 maart 2013 komt.

In het huidige voorstel staat dat starterswoningen mogelijk worden gemaakt. Deze sociale koopwoningen met een maximum prijs van zo’n € 140.000 worden dan voor de eerste keer gebouwd in Lansingerland. De fractie van Leefbaar 3B juicht dit enorm toe, maar vindt dat de breedte van deze woningen van 4,20 meter en 4,50 meter wel erg krap is. Tevens vindt de fractie van Leefbaar 3B dat de geplande verbindingsweg tussen de Julianastraat en de Oranjestraat geen goed besluit is in deze tijd van bezuinigingen. Nut en noodzaak zijn niet aanwezig voor deze weg en door deze te laten vervallen kunnen de huizen breder worden en is zelfs een geringe uitbreiding van aantal mogelijk. De kavels zijn diep genoeg, om te kunnen parkeren op eigen grond. De wethouder heeft de toezegging gedaan de genoemde bezwaren van Leefbaar 3B omtrent de breedte van de starterswoningen en de verbindingsweg opnieuw te bekijken. Leefbaar 3B gaat ervan uit dat de wethouder met een beter plan in maart naar de raad terugkomt, zodat er geen vertraging in de bouw van de starterswoningen ontstaat.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*