Bestemmingsplan Meerpolder

In de commissie Ruimte van 16 januari is het bestemmingsplan Meerpolder besproken. Door het indienen van een zienswijze is de Klapwijkse Pier uit dit bestemmingsplan gehaald. Dit deel zal in een apart bestemmingsplan behandeld worden.

De inspraak maar ook de ingediende zienswijzen over de wens van een derde bouwlaag op de woningen aan het Deventerpad en de Brouwershavenstraat kregen in de bespreking aandacht. Daar het huidige bestemmingsplan dit niet toelaat ligt deze wens moeilijk. De wethouder beloofde hier een aparte bijeenkomst voor te beleggen om met elkaar te bespreken wat er wel en niet mogelijk is en wil ook andere locaties in Lansingerland met een gelijke wens bij dit overleg betrekken. Met deze toezegging kwam de wethouder veel fracties tegemoet.

De woordvoerder van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs, had een aantal vragen over de financiële risico’s van dit plan. Daar de beantwoording van de wethouder niet alle onzekerheid hieromtrent bij de woordvoerder kon wegnemen, zal zij opnieuw vragen over dit onderwerp stellen bij de raadsvergadering op 31 januari 2013.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*