Fractie

Bestemmingsplan Meerpolder

In de commissie Ruimte van 16 januari is het bestemmingsplan Meerpolder besproken. Door het indienen van een zienswijze is de Klapwijkse Pier uit dit bestemmingsplan gehaald. Dit deel zal in een apart bestemmingsplan behandeld worden. […]