Bestemmingsplan Rodenrijse Zoom

De meeste aandacht bij de bespreking van dit bestemmingsplan ging uit naar de parkeerdruk bij het nieuw te bouwen appartementengebouw aan de Bosplaatstraat. Voor de 37 appartementen worden 41 parkeerplaatsen aangelegd. De 16 rijwoningen die eveneens worden gerealiseerd in dit plan krijgen 24 parkeerplaatsen. Mocht blijken dat er toch te weinig parkeerplaatsen zijn dan kunnen 7 parkeerplaatsen, die nu langs de huizen parkeren mogelijk maken, gewijzigd worden in haaks op de woningen geplaatste parkeerplaatsen, waardoor een toename van parkeerplaatsen nog mogelijk is. Het college verwacht overigens dat de parkeerbalans in dit gebied correct is.

Ook de hoogte van het gebouw kreeg van diverse fracties aandacht. In een eerder plan was er spraken van 24 appartementen. Door een aanpassing aan de goothoogte kan zonder dat de bouwhoogte wijzigt en door een andere indeling toe te passen nu 37 sociale huurappartementen gerealiseerd worden. De woordvoerder van Leefbaar3B, Cheryta Buijs, gaf aan blij te zijn dat er weer gebouwd kan worden, te meer omdat er grote vraag is naar deze type woningen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*