Organisatieverbetering

Het college heeft per brief aan de raad laten weten hoe het de ontwikkeling van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie er nu voor staat. Aanleiding voor Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester en het CDA om het onderwerp op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur te zetten.

Leefbaar 3B heeft betoogd dat de gemeentelijke organisatie zo moet worden ingericht dat in het contact met de inwoners geen fouten meer worden gemaakt. Nu zijn dat er in onze ogen veel te veel. Dat betekent niet dat de ambtenaren geen fouten meer mogen maken, maar wel dat de organisatie zo moet worden ingericht dat fouten ondervangen of voorkomen worden.

Het college beroept zich erop dat we nog in de aanloopfase van de gefuseerde gemeente zitten en dat de opgave van Lansingerland vergelijkbaar is met een gemeente van 100.000+. Leefbaar 3B sluit zich aan bij de kritiek van de ChristenUnie, die vindt dat de aanloopfase, nu al bijna vijf jaar, maar eens voorbij moet zijn. Verder denkt Leefbaar 3B dat de gemeente Lansingerland qua bestuurlijke opgave niet zo bijzonder is als men ons wil doen geloven. Het doel dat we willen bereiken is best wel een “hele kluif”, maar Leefbaar 3B vertrouwt erop dat wethouder Braak flinke stappen zal weten te zetten.

1 Comment

  1. Hoezo aanloopfase?

    Wordt het niet eens tijd dat de gemeente na VIJF jaar de fusie gaat evalueren en de burger vertelt wat de synergievoordelen daarvan geweest zijn.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*