Herkansing plan multifunctioneel gebouw

Soms voert het enthousiasme de boventoon en dat lijkt het geval bij de indieners van een plan voor de bouw van een multifunctioneel gebouw, bestemd voor tal van groepen en bijeenkomsten naast het zwembad de Windas. Een geweldig plan gaf Leefbaar 3B woordvoerder Kees Heugens aan. Het plan voorziet in een groots theatergebeuren met alle mogelijkheden, maar ook consequenties van dien. Niet alleen is het naar het oordeel van alle raadsfracties te omvangrijk en daarmee ook niet verantwoord te exploiteren, maar bovendien is het gemeentelijk beleid er op gericht voor het echte theatergebeuren gebruik te maken van de uitstekende voorzieningen in de omliggende grote gemeenten.

Het college verwierp op eigen initiatief het plan. Naar de mening van Leefbaar 3B een te drastische maatregel, omdat tussen heel groot en helemaal niets ook nog een tussenweg te bewandelen valt. Tijdens de commissiebehandeling kreeg een voorstel van Leefbaar 3B de steun van ander fracties en vervolgens de toezegging van de wethouder. De wethouder gaat in overleg gaat met de initiatiefnemers om te kijken of een realiseerbaar alternatief tot de mogelijkheden behoort.

Kees Heugens kon zich namens de fractie van Leefbaar 3B vinden in de nieuwe uitgangspunten met betrekking tot gemeentelijke- en verenigingsverantwoordelijkheden betreffende de exploitatie van gemeentelijke gebouwen. Die plannen zullen verder worden uitgewerkt en vervolgens aan commissie en raad worden voorgelegd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*