Verdeling Huisvesting onderwijs Westpolder vraagt om solidariteit

In een bomvolle raadszaal kwam dinsdag 6 december de Commissie Samenleving bijeen.

Op de agenda stond oa de verdeling van de schoolgebouwen van de 4 bestaande basisscholen in de wijk Westpolder. Uiteraard willen alle scholen in permanente schoolgebouwen onderwijs geven en niet in semi-permanentbouw/ tijdelijke leslokalen. De verdeling is een beslissingsbevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders.  I.v.m. de complexiteit en de gevoeligheid bij vele ouders hield wethouder Ten Kate ons maandelijks goed op de hoogte van de ontwikkelingen.
6 December was het moment waarop het puntje op de i gezet moest worden.

Logischerwijs sprak iedere vertegenwoordiging van de basisschool voor eigen parochie. Onderwijswoordvoerder Wouter Hoppenbrouwer nam de langere termijn visie en het algemeen belang als leidraad om het Leefbaar 3B standpunt te verwoorden

Het Leefbaar3B verkiezingsprogramma spreekt over goed (kwalitatief) onderwijs en over een goede spreiding van basisscholen en dus diversiteit in het onderwijsaanbod.

Daarnaast staat  Leefbaar3B  voor een betrouwbare overheid .
Vanaf 2008 was het voorliggende voorstel ingang gezet, waardoor de Kleine Kapitein en De Klipper als eerste de gelegenheid zouden krijgen hun tijdelijke lokalen te verlaten voor permanente bouw. Deze koers werd in Mei 2010 en Maart 2011 herbevestigd.

Heel vervelend voor de Gouden Griffel basisschool,  die had gehoopt haar permanente schoolgebouw status uit te breiden.

In de discussie werd nauwelijks aandacht geschonken aan de bijzondere verantwoordelijkheid die de wetgever de gemeente heeft gegeven t.b.v. het openbaar onderwijs.  Hierbij was het accepteren van een tweede dislocatie van De Klipper voor Leefbaar3B onbespreekbaar.

Leefbaar3B stond gelukkig niet alleen in haar standpunt.  De Klipper en De Kleine Kapitein krijgen in 2015 permanente huisvesting en krijgen dezelfde mogelijkheden om te groeien.

De Gouden Griffel basisschool zal in 2018 haar 2e permanente gebouw kunnen betreden.

Afhankelijk van woningbouw ontwikkelingen is het niet uitgesloten dat 2018 in de tijd wordt opgeschoven. Wordt vervolgd.

Wouter Hoppenbrouwer

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*