Scholen Westpolder in Berkel en Rodenrijs

Er is grote beroering over de scholen Westpolder 2 (WP2) en Westpolder 3 (WP3) in Berkel en Rodenrijs. De Kleine Kapitein wordt in haar bestaansrecht bedreigd doordat zij niet voldoen aan de wet- en regelgeving omdat de school te klein is en vorig jaar door de onderwijsinspectie de laagste kwalificatie “zwak” heeft gekregen. Het lot van de Kleine Kapitein ligt in handen van het ministerie van Onderwijs en in handen van de Kleine Kapitein zelf. Zij moeten een fusiepartner vinden, gaf Leefbaar 3B woordwoordvoerder Jan Pieter Blonk aan. En dat is gebeurd. “We zijn gered!” staat op de site van de Kleine Kapitein. De Kleine Kapitein gaat een langdurige samenwerking aan met het “5maalO”. Een organisatie voor christelijk primair onderwijs die scholen heeft in Rotterdam en Schiedam.

Het collegevoorstel om de WP2 school (De Kleine Kapitein, BSO en openbare school De Klipper) voorlopig niet te bouwen heeft de onrust onder ouders fors doen toenemen. Het zou ook niet goed zijn als voor het openbaar onderwijs de broodnodige uitbreiding van de Klipper voorlopig niet doorgaat, dat moet coûte que coûte worden voorkomen vindt Leefbaar 3B.

Leefbaar 3B heeft de wethouder voorgesteld met de belanghebbenden nogmaals kijkt wat de beste oplossing is voor alle scholen in de wijk Westpolder. Dat betekent dat opnieuw bezien moet worden welke schoolgebouwen wanneer gebouwd worden en daarbij opnieuw wordt afgewogen welke school in welk gebouw intrekt. In het investeringsoverzicht moeten dan de WP2 WP3 schoolgebouwen nu nog niet gekoppeld worden aan schoolorganisaties. Wethouder Van Dijk heeft dit voorstel overgenomen. De provincie moet betrokken worden in dit overleg over de investering van zowel WP2 als WP3.

Een motie van D66 werd unaniem aangenomen, waarin de raad heeft uitgesproken de realisering van WP2 en WP3 met elkaar verbonden te zien en daarom uitstel geen afstel betekent. Verder wordt in de motie het college opgeroepen op een zo kort mogelijke termijn een voorstel tot realisatie van WP2 aan de raad voor te leggen, waarin ook de dekking van de kapitaallasten is geregeld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*