Noodklok luidt voor de Westpolderscholen

In 2012 leek er geen vuiltje aan de lucht. De leerlingenprognoses en woningbouwplanscenario’s gaven voldoende reden om over te gaan tot de realisatie van twee permanente schoolgebouwen, de Westpolder 2 school (WP2) en de Westpolder 3 school (WP3). Leefbaar 3B had destijds vooral grote moeite met de bouw van de WP3, omdat de bouw van de WP3 school, op aandringen van het CDA en de VVD, naar voren is getrokken in de tijd en op een ander locatie werd geplaatst. Het tegelijkertijd opleveren van de WP 3 en de WP 2 was toen een grote prioriteit. De onderliggende reden was om de scholen gelijke kansen te bieden, de kinderen en ouders voldoende keuzevrijheid te geven en om de verkoop van woningen in het plangebied te stimuleren.

De WP 2 zou huisvestiging bieden aan de openbare basisschool “De Klipper”, de basisschool “de Kleine Kapitein” (Bijzonder neutraal onderwijs) en een BSO (Buitenschoolse opvang). Door het niet voldoen aan de landelijke wettelijk vastgestelde stichtingsnorm zal “de Kleine Kapitein” per 1 augustus 2014 de deuren moeten sluiten. Door deze situatie ziet de BSO geen mogelijkheid om te starten. Hierdoor komt “De Klipper” alleen te staan. Het college van B&W stelt de raad voor om de bouw van de WP 2 uit te stellen. Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer wees wethouder Van Dijk op zijn “op afstand” gezette verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs en vond dat hij het Openbaar onderwijs in de kou liet staan. Het Openbaar onderwijs staat al op achterstand en dat zal door deze ontwikkeling nog verder op achterstand komen. Immers, de WP 3 school van Rooms Katholieke identiteit zou probleemloos kunnen doorgroeien.

Leefbaar 3B zal zich hard maken voor de toegezegde permanente huisvesting van “De Klipper”. Bij “de Kleine Kapitein” ligt het wel gecompliceerder. Immers, de wet schrijft de stichtingsnormen voor. De gemeente heeft destijds “de Kleine Kapitein” de mogelijkheid geboden deze bijzondere onderwijsvorm een kans te geven. Na vijf jaar mist “de Kleine Kapitein” ongeveer 100 leerlingen om te mogen voortbestaan. Vele e-mails vullen nu de e-mailbox. Zelfs BN’ers mengen zich in de discussie waaronder Cisca Dresselhuys en Joop Braakhekke. Ook ouders roepen op tot het voortbestaan. Een enkele ouder verwijt de overheid zelfs onbehoorlijk bestuur bij het sluiten van de school. Leefbaar 3B hoopt dat het schoolbestuur van het Openbaar Onderwijs mogelijkheden ziet om “de Kleine Kapitein” onder haar verantwoordelijkheid op te nemen. Immers, twee vliegen in een klap. De Klipper kan permanent bouwen en “de Kleine Kapitein” kan door onder de vleugels van het openbaar onderwijs verder.

De planning van de Westpolder 3 school ligt wel op schema, maar is gesitueerd in een lege polder. Verder heeft de provincie, als financieel geweten, de investering vooralsnog afgekeurd. Het College staat voor de schone taak om de provincie te overtuigen. De wethouder heeft daar wel goede hoop op.

Tijdens de commissie Samenleving dd. 14 januari verzocht woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer om een quick update van het Integraal Huisvestingsplan gericht op de Westpolderscholen. In eerste aanleg stond de wethouder niet direct te springen aan, maar twee dagen later, tijdens de Commissie Algemeen bestuur, was een tij gekeerd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*