Leerlingenvervoer en WMO-vervoer voor gehandicapte en oudere inwoners

In de commissie Samenleving vergadering heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden  over de uitgangspunten om te komen tot een gezamenlijke aanbesteding van het leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de WMO. Het leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen naar het speciaal onderwijs. Het WMO-vervoer is vooral bedoeld om te voorkomen dat ouderen en inwoners met een beperking in een sociaal isolement geraken. Het college ziet vooral vier voordelen:

  • Schaalvergrotingsvoordelen;
  • Slimme vervoerstromen;
  • Minder administratieve lasten;
  • Gezamenlijk contractbeheer.

Gelet op de financiële opgave,die de gemeente heeft, een prima initiatief.

Onze woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer is van mening dat het college onvoldoende creativiteit heeft betracht en te snel de kostenbesparingsopgave via een aanbestedingstraject wil oplossen. Wouter Hoppenbrouwer baseert zijn mening mede op basis van een gesprek met de lokale vervoersbedrijven, die aangeven bereid te zijn met een besparing van € 200.000 het WMO-vervoer te willen organiseren. Los van deze handreiking is Leefbaar 3B van mening dat de lokale taxivervoerders – niet tegen elke prijs – een streepje voor moeten hebben. Het gesprek met de taxivervoerders heeft ons ook geleerd dat de bedachte slimme vervoersstromen een hoog theoretische gehalte kennen.

Op dit moment wordt het WMO vervoer verstrekt in natura (de gemeente regelt het vervoer) of in een geldelijke vergoeding (het persoonsgebonden budget). Wouter Hoppenbrouwer pleitte voor het stoppen met de verstrekking in natura, waardoor de wettelijke verplichting om aan te besteden komt te vervallen. Leefbaar 3B is zeer teleurgesteld dat de wethouder aangaf hieraan nog niet te hebben gedacht. Dit is onder andere de bevestiging dat het college te snel heeft gezocht naar het aanbestedingstraject ten koste van de lokale werkgelegenheid.

Het leerlingenvervoer kent een andere dimensie. Het gaat hier om ongeveer 195 leerlingen. Ook hier is het college weinig creatief geweest om te bezien of de aanbestedingswetgeving omzeild kan worden. In een aantal gemeenten heeft men het vervoer ondergebracht in een stichting “Oudercollectief”. Grote voordeel is dat kinderen niet om de 2 à 4 jaar een nieuwe vervoeder en chauffeur hebben. Iets wat voor de kinderen erg belangrijk is. Over de kwaliteit van deze andere organisatie van het leerlingenvervoer door ouders maakt Leefbaar 3B zich geen zorgen, want het is het belang van hun kinderen die zij lief hebben. Om de kosten in de hand te houden, moet de gemeente goede financiële kaders afspreken. Wethouder Ten Kate gaat deze mogelijkheid zeker verkennen, maar pas nadat de aanbesteding is afgerond.

Wouter Hoppenbrouwer sprak zijn vermoeden uit, dat het college haar ingeslagen weg niet zal wijzigen. In zijn slotpleidooi adviseerde hij het college terug te gaan naar de tekenkamer, vooralsnog niet gezamenlijk aan te besteden en de te kiezen voor het behoud van werkgelegenheid voor de lokale taxiondernemers.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*