Coffeeshop

Met “Leefbaar 3B is geen voorstander van een coffeeshop in Lansingerland” begon Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk zijn betoog in de raadscommissie Algemeen Bestuur van 14 maart 2013.

Veel inwoners hebben de keus gemaakt niet in de grote stad te willen wonen, maar in Lansingerland. De fractie van Leefbaar 3B houdt daar als vertegenwoordiger van de inwoners rekening mee. Je zult maar naast een coffeeshop wonen.

Eén ding is voor Leefbaar 3B zeker. Een coffeeshop zal de verslavingsproblematiek niet kunnen terugdringen. Zeker niet voor de jeugd onder de 18 jaar en dat laatste wordt ook door professionals gezegd. Bovendien blijkt er veel criminaliteit achter coffeeshops te zijn en daar zitten wij ook niet op te wachten in Lansingerland.

Dat een maatschappelijke coffeeshop, die bepleit wordt door Irene Warnaar uit Bleiswijk, een rol kan spelen in schuldenproblematiek, privé problemen, alcohol- en drugsverslaving betwijfelen wij. Leefbaar 3B is van mening dat er betere wegen te bewandelen zijn om deze problematiek aan te pakken. Manieren die beter passen in een samenleving zoals wij die in Lansingerland kennen.

Leefbaar 3B realiseert zich heel goed dat we in Lansingerland de ogen niet kunnen sluiten voor verslavingsproblematiek en zeker ook niet als het drugsverslaving betreft. Het is van belang dat de gemeenteraad een beeld heeft van het drugsgebruik in Lansingerland en hoe dat aangepakt moet worden. Het jeugd- en jongerenwerk, de GGD en zeker ook andere organisaties moeten daarin een rol spelen.

De burgemeester heeft aangegeven dat om een nulbeleid ten aanzien van coffeeshops in Lansingerland in te voeren daar gedegen beleid achter moet zitten. Dat beleid moet goed gemotiveerd en onderbouwd zijn, zowel gemeentespecifiek als in relatie met de buurgemeenten. Alle stappen moeten zorgvuldig gezet worden om een nulbeleid bij de rechter in stand te kunnen houden. Daarom ook heeft de burgemeester voorgesteld hiervoor onderzoek te zullen doen. Hij heeft de raad voorgesteld het volgende te doen:

  1. Het college doet onderzoek naar het drugsgebruik in Lansingerland in relatie met gezondheid, verslaving en openbare orde en brengt dit op zo kort mogelijke termijn in beeld. Naast openbare orde en veiligheid zullen ook organisaties (GGD, Jeugd- en jongerenwerk en het CJG) die zich preventief met verslaving bezig houden betrokken worden bij het onderzoek.
  2. Het onderzoek wordt aan de raad door college en deskundigen gepresenteerd.
  3. Het college zal een gemotiveerd voorstel aan de raad doen.

De burgemeester heeft aangegeven in dit proces ook plaats te geven aan inwoners van Lansingerland zodat zij kunnen aangeven wat zij er van vinden.

Leefbaar 3B heeft aangegeven het eens te zijn met het driestappenplan van de burgemeester. Aan een nulbeleid dat niet in stand blijft bij de rechter hebben we niets.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*