Fractie

Van oud naar nieuw

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk heeft als voorzitter van de commissie Algemeen Bestuur donderdag 23 augustus om 23:55 uur de laatste vergadering in het gemeentehuis van Bleiswijk afgesloten en daarmee is ook een einde […]

Fractie

Veiligheidsregio

Leefbaar 3B heeft zorgen over de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). De reorganisatie, die tot kostenverlaging zou moeten leiden, is vertraagd. De bedrijfsvoering zou beter moeten, zoals ook blijkt uit een brief van de ondernemingsraad van […]

Fractie

Arbeidsmarktbeleid

In de commissie Samenleving is langdurig stil gestaan bij de nota Arbeidsmarktbeleid met de titel “De schakel naar de arbeidsmarkt”. Voor de beoordeling van deze nota heeft Leefbaar 3B een drietal doelen als meetlat geformuleerd, […]

Fractie

Verbonden partijen

De gemeente Lansingerland heeft diverse samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, vooral in de vorm van zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen. Lansingerland neemt deel aan een vijftiental samenwerkingsverbanden. Voorbeelden zijn het recreatieschap Rottemeren, de Veiligheidsregio voor onder meer de […]

Fractie

Accountantscontrole

Tot ongenoegen van de gemeenteraad heeft het accountantsrapport over de jaarrekening 2011 veel te lang op zich laten wachten. In de raadscommissie Algemeen Bestuur heeft Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester er daarom voor gepleit om […]