Arbeidsmarktbeleid

In de commissie Samenleving is langdurig stil gestaan bij de nota Arbeidsmarktbeleid met de titel “De schakel naar de arbeidsmarkt”. Voor de beoordeling van deze nota heeft Leefbaar 3B een drietal doelen als meetlat geformuleerd, te weten:

Ø      Het op peil houden van de werkzame beroepsbevolking;

Ø      Het laten daling van de werkloosheid;

Ø      Het stijgen van werkgelegenheid.

Deze doelen komen overeen met de koers die het college van B&W wil varen. Verschil van inzicht zit vooralsnog in de uitvoering. Van het beschikbare budget van € 618.178 wenst het college € 375.000 in te zetten voor accountmanagement om werkgevers te benaderen. Hierdoor resteert € 243.178 voor re-integratie trajecten die mensen begeleiden naar werk. Leefbaar 3B pleitte voor een herschikking van de middelen. Leefbaar 3B staat daar zeker niet alleen in.

Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer is als enige kritisch op het gebrek aan integrale behandeling van deze problematiek. De portefeuilles onderwijs en economische zaken zijn onvoldoende betrokken geweest bij de opstelling van de nota Arbeidsmarktbeleid. Wethouder Braak zegde integrale benadering toe bij het opstellen van het plan van aanpak. Wordt vervolgd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*