Overig nieuws

Be There

Woensdag 6 december om 17:45 uur in gemeentehuis Lansingerland Hoe gaan we verder met de jongeren in Lala?

Overig nieuws

Be There

Je bent van harte uitgenodigd om de slotbijeenkomst jongeren bij te wonen Wanneer: woensdag 6 december 2017. Waar: Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserplein 1 in Bergschenhoek. Hoe laat: 17:45-20:30 uur. Programma 17:45 Inloop met hapje en […]

Fractie

Inkomensondersteuning 2014

In de raadsvergadering van 28 november is de beleidsnota over inkomensondersteuning “De jeugd doet mee in Lansingerland” aangenomen. Het aanbieden van de nota heeft twee redenen. Vergroting van de maatschappelijke participatie van kinderen, met het […]

Fractie

Coffeeshop

Met “Leefbaar 3B is geen voorstander van een coffeeshop in Lansingerland” begon Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk zijn betoog in de raadscommissie Algemeen Bestuur van 14 maart 2013. Veel inwoners hebben de keus gemaakt […]

Fractie

Horecavisie Lansingerland

Leefbaar 3B is er van overtuigd dat het goed wonen is in Lansingerland. Natuurlijk zijn er zaken, die kennen wij allemaal, waarop wij zeer alert moeten zijn omdat te beheersen. Het gaat dan om geluidsoverlast […]

Fractie

Subsidiebeleid

Na ontvangst van het rekenkamerrapport ”Scheidsrechter noch dirigent” in september 2011 stond het college van B&W van Lansingerland voor de opgave om het beleid te herformuleren, waardoor er meer zicht komt of de doelen die […]

Fractie

Decentralisatie jeugdzorg

Een wetsvoorstel over decentralisatie van de jeugdzorg is op dit moment in de Tweede Kamer in behandeling. In het wetvoorstel wordt voorgesteld dat de gemeente eindverantwoordelijkheid wordt voor de jeugdzorg. Op dit moment is het […]