Fractie

Zorg om kosten Wmo

Tijdens de commissie samenleving zijn de 4 adviezen van de rekenkamer en de aanbevelingen aan het college uit het Rekenkamerrapport ‘Zorg om kosten Wmo’ besproken. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich had één duidelijke vraag: waarom […]

Fractie

Eigen bijdrage WMO omlaag

Van inwoners die ondersteuning krijgen van de gemeente voor bepaalde vormen van zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Er is gebleken dat sommigen geen beroep doen op zorg waar ze wel recht op zouden hebben, […]

Fractie

3D Beleidsplan (Drie decentralisaties)

In de commissie Samenleving is uitgebreid stilgestaan bij een onderwerp, dat de komende jaren de agenda van de gemeenteraad zal beheersen. Immers, de gemeente krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Op basis van de huidige financiële […]

Fractie

Subsidiebeleid

Na ontvangst van het rekenkamerrapport ”Scheidsrechter noch dirigent” in september 2011 stond het college van B&W van Lansingerland voor de opgave om het beleid te herformuleren, waardoor er meer zicht komt of de doelen die […]