Klachtenlijn Leefbaar 3B wordt ook hulplijn

Klachtenlijn Leefbaar 3B (06-1985 22 33) wordt ook hulplijn voor de lokale uitvoering van de nieuwe wetgeving over zorg en jeugd

Leefbaar3b_CommunicatieOp initiatief van toenmalig fractievoorzitter Kees Heugens is Leefbaar 3B in 2009 gestart met een klachtenlijn. Destijds bereikte ons teveel ongenoegen over het lopen van “een blauwtje” in de contacten met de gemeente. Vooral de uitvoering van de in 2007 ingevoerde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaf veel uitvoeringsproblemen. Geen antwoord krijgen op brieven, geen informatie krijgen over waar de inwoner met vragen moet zijn, geconfronteerd worden met het niet nakomen van afspraken of van het kastje naar de muur gestuurd worden.

De klachtenlijn was en is nog steeds een ideaal hulpmiddel om te vernemen wat er in de samenleving gebeurt. Het geeft ons ook de mogelijkheid om de inwoners advies te geven, de weg te wijzen en aangereikte zaken zo nodig bij het college aan te kaarten. Lees meer

In de afgelopen vijf jaar is de dienstverlening verbeterd, maar blijft om een constante controle in de kwaliteit van dienstverlening vragen.

Zoals gesteld was toentertijd de uitvoering van de WMO de primaire aanleiding voor het opstarten van de Leefbaar 3B-klachtenlijn. Vele inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Later bleek dat vooral beslissingen op het gebied van ruimtelijk ordening en subsidieverstrekking aan verenigingen regelmatig werden aangekaart.

Sinds 1 januari 2015 geldt de WMO “nieuwe stijl”. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor alle inwoners die nog thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben. Ook de jeugdzorg valt nu onder de gemeente. Huishoudelijke hulp valt al sinds 2007 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

De 393 Nederlandse gemeenten hebben de overtuiging dat zij, als meest dicht bij de inwoners staande overheid, in staat moeten zijn de kwaliteit van zorg te verbeteren. Leefbaar 3B onderschrijft dit gedachtegoed, maar vindt de wijze waarop het VVD-PvdA kabinet Rutte haar rijksbezuiniging over de ruggen van de gemeente binnenhaalt, onfatsoenlijk. De kwaliteit in zorgverlening wordt hierdoor ten gevolge van de financiën beperkt.

Ondanks de TV spotjes “Nederland verandert, de zorg verandert mee“ en naar aanleiding van uitingen in de media is er kennelijk nog veel onduidelijk. Of deze onduidelijkheid ook in Lansingerland speelt, kan Leefbaar 3B niet echt op waarheid inschatten. Leefbaar 3B herinnert daarom de inwoners graag op de mogelijkheid om gebruik te maken van de Leefbaar 3B communicatielijn.

Via de website www.leefbaar3b.nl en het telefoonnummer 06-1985 22 33 kunt u ons bereiken. Wij komen zo spoedig mogelijk poolshoogte nemen en trekken dan gezamenlijk op om op zoek te gaan naar een oplossing.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*