Maatregelen pakket Jeugdhulp

De kostenstijging in de jeugdhulp, gecombineerd met een lagere financiële bijdrage vanuit het Rijk, is zorgwekkend te noemen. Woordvoerder Leon Erwich benadrukt dat de tekorten mede zijn ontstaan door de 25% verminderde financiële steun van het Rijk bij de overheveling van de Jeugdhulp naar de gemeente. Leefbaar 3B pleit daarom voor een heroverweging door het Rijk met betrekking tot de jeugdzorgkosten.

Het college heeft incidenteel een extra budget nodig van €750.000 om een structurele bezuiniging te realiseren. Leefbaar 3B heeft de vraag kritisch bekeken, maar begrijpt de noodzaak van maatregelen en kan niet anders dan instemmen met deze extra investering zodat we structureel minder kwijt zijn aan jeugdzorg. Leon Erwich benadrukt dat het cruciaal is dat we erkennen dat de tekorten op het gebied van jeugdhulp deels zijn ontstaan door een verminderde financiële bijdrage vanuit het Rijk. De stijgende kosten en de dalende financiële ondersteuning vormen een zorgwekkende trend.

Leefbaar 3B kan zich daarom vinden in het uitgewerkte voorstel in het Maatregelenpakket Jeugdhulp 2024. De eenmalige investering van € 750.000 leidt tot een besparing van 1.7 miljoen per jaar. Leefbaar 3B kan niet instemmen met het verzoek van ChristenUnie om met een kleiner bedrag 3 jeugdconsulenten aan te stellen. Het gevraagde bedrag van € 750.000 is namelijk door de ambtenaren goed onderbouwd en werd door de wethouder scherp uitgelegd: het bedrag aanpassen of op andere wijze inzetten, leidt zeker niet tot de gewenste voorgerekende besparing.

De stijgende kosten, maar een dalende financiële bijdrage van het Rijk, zijn zorgwekkend te noemen. Verschillende factoren dragen bij aan de kostenstijging, zoals de gevolgen van de coronacrisis, de prestatiedruk door of bij ouders, wachtlijsten voor zorg, het tekort aan speciaal onderwijs en de huidige verwijspatronen naar de duurdere hulp! Ook het niet kunnen vinden van de juiste woonruimte door onze jongeren, die langer thuis blijven wonen, zou meegenomen moeten worden als mogelijke oorzaak van grote onrust of onvrede binnen het gezin.

Leefbaar 3B heeft eerder benadrukt dat een betere toegang tot de data bij jeugdzorg, met een betere gegevensuitwisseling, zonder AVG excuus, de communicatie en verlaging van de wachtlijsten zal bevorderen. Leefbaar 3B heeft ook zijn bezorgdheid geuit over een te snelle afbouw van de gesloten plaatsingen naar de kleinschalige jeugdhulp, waardoor nu te veel 1-op-1-gesprekken worden gevoerd die bovenmatig duur zijn.

We stellen voor om de resultaten van de voorgestelde aanpak grondig te monitoren en te evalueren. Tevens verzochten wij wethouder Hoek de kosten en opbrengsten van een P.O.H. – (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg) te monitoren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*