Fractie

Leerlingenvervoer

In de vergadering van de commissie Samenleving is onlangs gesproken over het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs. Landelijke wetgeving schrijft voor dat de gemeente verantwoordelijk is voor de organisatie daarvan en dat de gemeente ook […]