Fractie

Problemen gevels gemeentehuis

Het bouwproject voor het nieuwe gemeentehuis is destijds niet goed aangepakt. Leefbaar 3B heeft, naar nu extra duidelijk wordt, destijds terecht tegen de bouw van het gemeentehuis gestemd. Het lijkt nu wel mooi te zijn, […]

Fractie

Windenergie in Lansingerland

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte stond duurzame energie door windturbines (windmolens) op de agenda. Het burgerinitiatief Coöperatie Duurzaam Lansingerland en de Routekaart windenergie. Burgerinitiatief Coöperatie Duurzaam Lansingerland De Coöperatie Duurzaam Lansingerland beoogt een […]

Fractie

Lidl Bleiswijk kan uitbreiden

De Lidl in Bleiswijk kan uitbreiden is het resultaat van de discussie in de vergadering van de commissie Ruimte van 21 juni 2016. Het bestemmingsplan “Hoefweg – Korenmolenweg (Lidl)” wordt daarvoor vastgesteld. Voor Leefbaar 3B […]

Fractie

Jaarrapportage Sociaal Domein 2015

Leefbaar 3B heeft aangegeven dat de Jaarrapportage Sociaal Domein 2015 in orde oogt. Een echte kwalitatieve beoordeling kan niet gegeven worden in verband met het ontbreken van de resultaten en klanttevredenheidsonderzoeken. Overall ontvangt Leefbaar 3B […]

Fractie

Groenzoom en Bergboezem officieel geopend

Samen met veel inwoners hebben Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Ingrid ter Woorst (Hoogheemraad waterschap Delfland), Jaap van Staalduinen (wethouder Pijnacker-Nootdorp) en Jeroen Heuvelink (wethouder Lansingerland) het natuur- en recreatiegebied De Groenzoom en de Bergboezem […]

Fractie

Voorjaarsnota en grondexploitaties

In de commissievergadering van afgelopen week waren zowel de actualisatie van de grondexploitaties als de voorjaarsnota aan de orde . Voorjaarsnota De Voorjaarsnota bevat: Aanpassingen van de in november 2015 vastgestelde begroting 2016, die bij […]