Leefbaar 3B pleit voor armoedebestrijding bij jeugd

broekzak_LeegTijdens de vergadering van de commissie Samenleving is stilgestaan bij het gemeentelijk beleid inkomensondersteuning en de uitgevoerde arbeidsmonitor 2015. Het beleid inkomensondersteuning zet zich in voor alle inwoners die op een of andere manier niet of niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Door de gemeente worden hiervoor zeven voorzieningen aangeboden, waaronder kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en bijzondere bijstand.

Het aantal inwoners, dat moet rondkomen van het sociaal minimum (gemiddeld € 1.100 per maand) is ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 11% in Lansingerland laag met 5%. Uiteindelijk gaat het toch om 1100 huishoudens in Lansingerland. lees meer

Overall is het beleid inkomensondersteuning doeltreffend en is er geen sprake van een armoedeval. Een armoedeval doet zich voor als iemand vanuit de bijstaand weer gaat werken, maar dan netto er niet op vooruit gaat of zelfs minder overhoudt dan in de bijstaand. Het is dus belangrijk dat het loont om te werken en dat werken niet leidt tot een lager inkomen. Punten van verbetering is de onbekendheid en ontoegankelijkheid van de zeven inkomensondersteunende voorzieningen. Een recent uitgebrachte brochure is veel te ingewikkeld qua inhoud en nodigt niet uit om een aanvraag in te dienen.

Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer heeft de wethouder gevraagd om bij beleidsontwikkeling vooral stil te staan bij eenoudergezinnen en de jeugd. Immers, het percentage eenoudergezinnen (22%) met een inkomen van 120 % van het sociaal wettelijk minimum is hoog en vraagt om een verdieping hoe het tij te keren, zeker in relatie tot de landelijke groei van de oudergezinnen.

Meer nadruk heeft Wouter Hoppenbrouwer gelegd op het feit dat 6% van de jeugd in Lansingerland in armoede leeft. Dit heeft een negatieve impact op hun ontwikkeling en participatie in de samenleving. Wie als kind met geldzorgen wordt geconfronteerd, loopt volgens het CBS bovendien meer risico om op latere leeftijd in een vergelijkbare situatie terecht te komen. Leefbaar 3B wil met extra aandacht voor de jeugd voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen. De wethouder is gevraagd te bekijken hoe dit percentage kan worden verlaagd. Wethouder Van Tatenhoven heeft de handschoen opgepakt.

1 Comment

  1. Wordt er ook goed gekeken of deze jeugd probeert om zelf uit deze armoede te komen.Mijn kleinkinderen hebben na hun vijftiende een bijbaantje. Nog steeds worden er cassieres en vakkenvullers gevraagd bij de supermarkten. Ook in de tuinbouw kan men,als men wil werken, best een centje bijverdienen. Wij kregen het na de oorlog ook niet cadeau. Laat staan dat een politieke partij er zich druk over maakte.Handen uit de mouwen zou ik zeggen!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*