Lidl Bleiswijk kan uitbreiden

Lidl HoefwegDe Lidl in Bleiswijk kan uitbreiden is het resultaat van de discussie in de vergadering van de commissie Ruimte van 21 juni 2016. Het bestemmingsplan “Hoefweg – Korenmolenweg (Lidl)” wordt daarvoor vastgesteld. Voor Leefbaar 3B woordvoerder Georgine Zwinkels is het behoud van levendige dorpskernen van belang en had het liefst gezien dat de Lidl zich in het centrum van Bleiswijk had gevestigd. Dit past echter niet in de policy van de Lidl, die zich in april 2009 aan de rand van het dorp heeft gevestigd en daar wil blijven.

De uitbreiding van de Lidl heeft al in 2012 op de agenda van de raad gestaan. Op 2 februari 2012 is toen besloten, via een door Leefbaar 3B ingediend amendement, dat toen mede ondertekend is door het CDA en de ChristenUnie, het toenmalige bestemmingsplan niet vast te stellen en een voorbereidingsbesluit te nemen. Belangrijk was daarin het behoud van de lintbebouwing langs de Hoefweg door niet een parkeerplaats aan te leggen in plaats van één of twee woningen die wel in de structuurvisie passen. lees meer

Een dag later op 3 februari 2012 is toen door Lidl, nog voordat het voorbereidingsbesluit juridisch van kracht werd, een bouwvergunning ingediend. De gemeente moest de bouwaanvraag op basis van het oude bestemmingplan beoordelen. De bouwaanvraag betreft een, in het bestemmingsplan passende, uitbreiding van 500m2 en de aanleg van 22 parkeerplaatsen in het lint van de Hoefweg. Deze bouwaanvraag moet in principe verleend worden.

Daarna is in overleg met de Lidl gesproken over een alternatief plan onder meer zorgend voor het behoud van het lint door bouw van een of twee woningen op de hoek Korenmolenweg en Hoefweg, een beperkte vergroting van de winkel en uitbreiding van parkeerplaatsen. Met dit plan heeft op 3 juli 2013 de commissie Ruimte ingestemd. Het huidige voorstel van de uitbreiding van de Lidl is conform hetgeen in de commissie Ruimte van 3 juli 2013 is afgesproken.

Dat de bouwaanvraag van Lidl (3 februari 2012) voor het van kracht worden van het voorbereidingsbesluit is ingediend is cruciaal geweest en heeft er toe geleid dat het voorliggende voorstel moet worden beschouwd als bestaande bouw, waardoor ook de bezwaren van de provincie weerlegt konden worden.

Als de raad dit bestemmingsplan nu niet vaststelt, zal de gemeente de oude bouwaanvraag van 3 februari 2012 moeten afgeven. Dat betekent dan dat de Lidl mag meer mag uitbreiden en de lintbebouwing niet hersteld wordt, maar dat in het lint parkeerplaatsen worden aangelegd. Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan is dit voorkomen.

2 Comments

  1. Waar zou in Bleiswijk in het centrum voldoende ruimte zijn geweest om een uitbreiding van dat formaat en met voldoende parkeerruimte te realiseren?

  2. Wij zijn erg blij dat dit bedrijf mag uitbreiden na een lange wachttijd. Gelukkig minder lang(50 jaar) dan de aanleg van de A4 Nu maar hopen dat de tegenstanders van deze weg niet in deze Nederlandse gemeente zijn gaan wonen. Meer concurentie van de supers is wenselijk en geeft andere te denken.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*