Jaarrapportage Sociaal Domein 2015

Actief_Meedoen_kandatwel-3Leefbaar 3B heeft aangegeven dat de Jaarrapportage Sociaal Domein 2015 in orde oogt. Een echte kwalitatieve beoordeling kan niet gegeven worden in verband met het ontbreken van de resultaten en klanttevredenheidsonderzoeken. Overall ontvangt Leefbaar 3B nauwelijks klachten, dus wordt de voorzichtige conclusie getrokken dat het eerste jaar zonder kleerscheuren is verlopen. Het is nu wachten op het cliëntonderzoek dat in juli gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl en vertrouwt Leefbaar 3B erop dat de voorzichtige conclusie “in orde oogt” het predicaat definitief kan krijgen.

Er zijn in 2015 geen bewoners tussen wal en het schip gekomen. Er is een goed inzicht gekomen welke cliënt welke hulp nodig heeft. Leefbaar 3B woordvoerder Nicole Lengkeek heeft gevraagd of er voldoende balans is tussen de administratieve taak van de gemeente en de cliëntondersteuning. Wat betreft de administratieve taak is de gemeente voor een deel afhankelijk van de zorgaanbieders. In 2011/2012 zijn er draconische bezuinigingen binnen de WMO ingevoerd. lees meer

Gelet de onderbesteding van het WMO budget heeft Nicole Lengkeek de vraag gesteld of binnen het beleid kan worden gekeken naar een mogelijke versoepeling bij toekenning. Het college komt daarvoor nog terug bij de raad.

Binnen de jeugdhulp is nog een slag te slaan. Dit komt omdat de Jeugdhulp deze periode nog onder regionaal niveau valt in plaats van lokaal. Bij de jeugd zal dit niet eerder zijn dan 2018, daar het sturen naar resultaat zwaar is. De mening van Leefbaar 3B is dat hulp aan cliënten voor zorgvraag snel maar zorgvuldig geregeld moet worden. De huidige vorm van toegang tot zorgvraag via de huisarts is in orde.

De trends en de demografische ontwikkelingen laten zien dat de bevolking richting 2030 een stijging kent van de groep ouderen 75+. De vraag of de wethouder Lansingerland nog als één wijk beschouwt of dat er meerdere wijkteams gaan ontstaan, antwoordde de wethouder dat Lansingerland vasthoudt aan één wijkteam voor de hele gemeente.

Afsluitend is er nog gesproken over de participatie (werk en inkomen). Hierbij is aan de wethouder de vraag gesteld of bij de sport-, cultuurverenigingen en cliënten meer aandacht kan worden gegeven voor het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. De wethouder heeft aangegeven dat dit zal worden besproken in de zogenaamde keukentafelgesprekken met cliënten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*