Fractie

Verbonden partijen

Donderdag 18 juni 2020 sprak de gemeenteraad over de factsheets van de ‘verbonden partijen‘. Verbonden partijen zijn alle vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties en gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Lansingerland een bestuurlijk én een financieel belang […]

Fractie

Dorpse ruimte of stadse verdichting?

Op de agenda van de commissie Ruimte stond een door de PvdA ingebracht bespreekstuk. Onze collegae van de PvdA wilden de gevoelens van de commissie peilen over het idee van ‘verdichting’ in woonwijken. Dit idee […]

Fractie

Triage passende zorg en vervoer

Op de vraag van Leefbaar 3B raadslid Léon Erwich over de Pilot Triage passende zorg en vervoer, kon de wethouder in de commissievergadering van samenleving op 4 juni 2020 geen antwoord geven. Wethouder van Tatenhove […]

Fractie

Jaarrapportage Sociaal Domein

Tijdens de Commissie Samenleving van 4 juni jl. stond de Jaarrapportage Sociaal Domein op de agenda. Deze rapportage is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarmee de raad wordt geïnformeerd over alle (financiële) ontwikkelingen en de resultaten […]