Jaarrapportage Sociaal Domein

Tijdens de Commissie Samenleving van 4 juni jl. stond de Jaarrapportage Sociaal Domein op de agenda. Deze rapportage is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarmee de raad wordt geïnformeerd over alle (financiële) ontwikkelingen en de resultaten binnen het sociaal domein. Namens Leefbaar 3B voerde Machiel Crielaard het woord over de ontwikkelingen en resultaten van 2019.

Een belangrijk punt uit de jaarrapportage waar Leefbaar 3B aandacht op vestigde was de woonurgentie. De rapportage meldt een wisselwerking tussen huisvestingsproblematiek en een beroep op het sociaal domein. Leefbaar 3B kan zich goed voorstellen dat fundamentele vragen, zoals de vraag of je wel bij je kinderen in de buurt kan blijven wonen en of je je baan wel kunt houden als je elders onderkomen moet zoeken, leidt tot veel stress. Daarom brak Leefbaar 3B een lans voor de mensen die tussen wal en schip vallen. Mensen die enerzijds niet voldoen aan de criteria van woonurgentie, maar wel in een nijpende situatie zitten.
De wethouder erkent dat de regels strikt zijn en de wachttijden lang, maar dat mensen altijd in aanmerking kunnen komen voor een DirectKans woning.
Dit onderwerp komt volgende maand verder aan de orde in Commissie Ruimte waar dan de Woonbemiddeling op de agenda staat.

De collega’s van de andere fracties onderschreven het standpunt van Leefbaar 3B inzake de woonurgentie, de ouderenhuisvesting en de diversiteit in woonvormen, zoals Knarrenhof. Ook leeft er een raadsbrede zorg over de kostenstijgingen in de WMO, jeugdhulp en de bijstand.

Leefbaar 3B heeft tijdens de bespreking van de jaarrapportage ook aandacht gevraagd voor onder meer eenzaamheid, jongerenparticipatie en schuldhulpverlening. Over de hele breedte genomen gaat het goed met Lansingerland en haar inwoners. Maar er zijn ook nog genoeg uitdagingen waarop Leefbaar 3B nu en in de toekomst actief een vinger aan de pols zal houden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*