Iedereen doet mee in Lansingerland

De gemeente heeft de wettelijke taak om een pakket van voorzieningen en diensten aan te bieden aan de inwoners met een hulpvraag. Dat is een veelomvattende taak met onder meer financiële ondersteuning, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp.
In 2017 heeft de gemeente, naast het basispakket aan voorzieningen, extra financiële middelen ingezet voor bijvoorbeeld armoedebestrijding, vergroten van ontwikkelmogelijkheden voor de jeugd en voorkomen van eenzaamheid.

Door maatregelen van de rijksoverheid, gesteund door de landelijke politieke partijen, worden alle gemeenten opgezadeld met zorgtaken, die van het rijk naar de gemeenten overgedragen zijn. Het grote probleem daarbij is dat de regering Rutte onvoldoende financiën mee overdraagt. Hierdoor krijgen de gemeenten de exploitatiebegroting alleen sluitend door bezuinigen en lastenverhoging voor de inwoners.

De gemeenteraad van Lansingerland staat voor de opgave de “eerste” 255.000 te bezuinigen op het sociaal domein, een opgave die op de agenda van de commissie Samenleving stond.
Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer benadrukte de prioriteiten van Leefbaar 3B te weten:
– Het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen/jongeren in een achterstandsituatie.
– Het inzetten van vroege signalering op scholen
– Het inzetten op ondersteunen van slachtoffers van huiselijk geweld
– De oprechte dialoog aangaan met de jongeren over wat hen beweegt
– Het voorkomen van schulden bij de jeugd
– Het voorkomen van eenzaamheid van jong tot oud.

In totaal was er zeven ton te verdelen. Na de eerste bespreking lijkt er een raadsbrede overeenstemming over vijf ton te zijn, waarbij de voorgenomen bezuiniging op de Coördinator Eenzaamheid (Humanitas) een jaar werd opgeschort. Tijdens dat jaar zal er een evaluatie gehouden worden over de resultaten en meerwaarde van deze coördinator voor de samenleving. Daarnaast benadrukte Wouter Hoppenbrouwer de wens om meer in te zetten op het ondersteunen van mantelzorgers.

Tijdens de behandeling van de kadernota 2022 zal een besluit vallen over de resterende twee ton.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*