Tevredenheid over Evaluatie Sociaal Domein 2017

In de commissie Samenleving is uitgebreid stil gestaan bij de jaarrapportage Sociaal Domein 2017. Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer ziet in dit rapport een prima fundament om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden. Immers, de consequenties worden steeds duidelijker van de in 2015 door de rijksoverheid ingezette drie decentralisaties naar de gemeente. De twee decentralisaties inzake de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Werk & Inkomen lijken onder controle te zijn, maar de kosten van de derde decentralisatie, de Jeugdzorg, baren veel zorgen.

Niemand wil een kind in de steek laten en wil niet dat, in geval van noodzakelijke hulp, het ontbreken van financiën de bottleneck wordt. Dit spanningsveld moet worden opgelost. De financiële voorzichten zijn somber. Dit jaar 2018 zal in het teken staan van het onderzoek naar de oorzaak van de kostenstijgingen. Ook zal gezocht worden naar mogelijkheden of de preventieve jeugdzorg anders kan worden ingezet.

Parallel daaraan kent ook het recent gepresenteerde coalitieakkoord extra lokale accenten, waaronder het voorkomen van vereenzaming en het verminderen van het aantal bijstandgerechtigden, die langer dan 2 jaar in de bijstand zitten. Al met al liggen nog veel uitdagingen in het verschiet.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*