Fractie

Iedereen een hele fijne zomer ❣🌞

Fractie en bestuur van Leefbaar 3B wensen iedereen een hele fijne zomer. Het raadswerk ligt nu even stil. Er zijn geen raads- en commissievergaderingen. In september zijn weer vergaderingen gepland. De wekelijkse nieuwe info op […]

Fractie

Woonvisie 2021-2025 vastgesteld

Donderdag 15 juli heeft de raad de woonvisie voor Lansingerland vastgesteld. De inbreng van Leefbaar 3B, met als woordvoerder Jan Pieter Blonk, was groot. 1. Wonen en mobiliteit hoort heel sterk bij elkaar. In de […]

Fractie

Funderingsherstel

Op 25 maart 2021 diende Leefbaar 3B samen met ChristenUnie, GroenLinks en WIJ Lansingerland een motie in die beoogde om bewoners die schade aan de fundering van hun huis hebben hulp te bieden. De directe […]

Fractie

Geen woorden maar daden

Normen en waarden Zwitserse huursoldaten stonden in de vijftiende en zestiende eeuw bekend om hun inzet, kwaliteit en loyaliteit. Maar als er niet betaald werd of concreet zicht was op die betaling, stopten zij ook […]

Fractie

Op aannames kun je niet sturen❗

Leefbaar 3B wil een houdbaar financieel beleid, ook op lange termijn. Dekking van structurele lasten door het inzetten van reserves is niet in lijn met die financiële visie. Maar de fractie staat wel open voor […]

Bestuur

Masterclass 📍 Groot succes

22 juni was de aftrap van de Masterclass Lokale Politiek.! Normaal gesproken op locatie, maar nu online te volgen. De masterclass is vanuit Leefbaar3B zelf samengesteld en ontwikkeld vanuit de diverse aanwezige politieke ervaring. De […]