Geen woorden maar daden

Normen en waarden
Zwitserse huursoldaten stonden in de vijftiende en zestiende eeuw bekend om hun inzet, kwaliteit en loyaliteit. Maar als er niet betaald werd of concreet zicht was op die betaling, stopten zij ook met het leveren van hun diensten. Dat is tot op de dag van vandaag ook de normaalste zaak van de wereld. Als je bij bijvoorbeeld de lokale bakker de winkel binnenstapt voor twee broden en een taartje, maar slechts twee halfjes wit blijkt af te rekenen, dan heb je een woedende bakker achter je aan. En dat is natuurlijk ook volledig terecht. Maar in de politieke arena lijken er heel andere normen en waarden te gelden.

Vertaald naar de huidige landelijke politieke mores, bestelt een rijke mijnheer uit Den Haag iedere dag 12 broden, betaalt er eentje zelf, en zegt tegen de lokale bakker dat hij, om alle gemaakte kosten te dekken, alle andere broden dan maar wat duurder moet maken of anders zijn auto maar moet verkopen. Dat is natuurlijk waanzin maar wel precies wat het Rijk momenteel doet in relatie tot de o.a. de gemeente Lansingerland.

Problemen zijn verstrekkend en bij velen bekend
Naast Leefbaar 3B vinden ook de VNG, de Raad van State en de Raad van Openbaar bestuur dat Den Haag onvoldoende oog heeft voor de knooppunten in het Openbaar Bestuur en dat er sprake is van een omvangrijke onhoudbare situatie. De discussie die we voeren is namelijk niet alleen maar een discussie over financiële tekorten op onze begroting maar ook een discussie van de verschillende bestuurslagen over een disbalans tussen taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging.

Gelukkig gebeurt er momenteel al erg veel om dit aan te pakken en duurzaam te herstellen maar moeten we ook constateren dat Den Haag nog niet bereid is om in brede zin verantwoordelijkheid te nemen. Zij kopen alleen het jaar 2022 af (niet geheel toevallig ook het jaar dat Nederland weer naar de stembus trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen) maar nemen nog geen structurele verantwoordelijkheid. Een dag na het debat over de kadernota lijkt er een toezegging gedaan te zijn dat we in relatie tot de decentralisatie van de jeugdwet ook na 2022 75% van het bedrag structureel mogen verwerken in de begroting. Dat is uitstekend nieuws en een klinkende overwinning voor de Raden die tegen het onrecht in verzet zijn gekomen, zegt nog niet niets of we met dat bedrag alle gemaakte kosten gecompenseerd krijgen (en 75% is nog geen steeds geen 100% kostendekkendheid) en of dat voor alle andere doorgedelegeerde taken ook zo is.

Leefbaar 3B gaat bikkelhard de strijd aan om Lansingerland te beschermen
Leefbaar 3B is het manipulatieve gedrag van het Rijk dan ook echt spuugzat en accepteert niet langer dat Lansingerland de ene na de andere taak krijgt opgezadeld van het Rijk, zonder dat zij alle kosten dekken. De fractie wil niets extra’s of bijzonders. Leefbaar 3B eist dat het Rijk hun eigen kosten dekt en de rekening niet bij de inwoners en bedrijven van Lansingerland neerlegt. Om dit onrecht te stoppen, bracht fractievoorzitter Don van Doorn namens de fractie van Leefbaar 3B de motie “geen geld geen Zwitsers” in stemming.

Lansingerland is 12 februari 2021 trots achter een motie van raden in verzet gaan staan die zij indienden op algemene ledenvergadering van de VNG  (“geen geld geen gemeenten”) 98% van alle Nederlandse gemeenten deed dit met volle overtuiging en deden dit ook met steun van hun gemeenteraden. Ook wij! In deze motie worden heel duidelijke grenzen gesteld en maatregelen aangekondigd die gemeenten gaan treffen als het Rijk er niet voor zorgt dat de basis op orde wordt gebracht. En omdat het Rijk tot op heden geen structurele verantwoordelijkheid neemt, is het wat de fractie van Leefbaar 3B betreft tijd geworden om teleurstelling en boze woorden te vervangen voor daden.

Wie durft?
De ingediende Leefbaar 3B motie had als doel dat de voltallige gemeenteraad ook echt daadkracht zou tonen en massaal voor hun inwoners, bedrijven en instellingen zou gaan staan. Als we het tij nu niet weten te keren, kunnen we alle taken die nog op ons afkomen namelijk niet uitvoeren zonder voorzieningen te sluiten, huidige dienstverlening te verschralen of gemeentelijke belastingen fors te verhogen. Dat zou desastreus zijn voor zowel de kwaliteit die wij eisen voor onze inwoners als voor het draagvlak in onze samenleving. De fractie van Leefbaar 3B ziet het als een primaire opdracht van onze kiezers om dit te voorkomen en ook zeker iets wat we met vereende krachten zouden moeten doen. Tot onze verbazing liep het steun verkrijgen heel anders maar kwamen alle politieke kaarten wel klip en klaar op tafel te liggen.

Leefbaar 3B realiseert zich dat de tekst in de motie stellig en stevig is, maar vindt ook echt dat we een keiharde grens moeten stellen. Lieve woordjes, keurige brieven en eindeloos theedrinken hebben namelijk nog steeds niet tot het broodnodige resultaten geleid. Wij eisen heel simpel dat we betaald krijgen voor wat wij als loyale en betrouwbare partner in opdracht van het Rijk leveren. Betaal je niets dan voeren we ook niets uit, betaal je 75% dan maken we keuzes in wat we wel en wat we ook niet gaan doen. Wat we zeker niet meer willen doen, is de prijs in onze samenleving neerleggen door het moeten sluiten van voorzieningen of het verhogen van lokale lasten. Helaas was niet iedereen het daarmee eens.

Gelukkig kregen wij volmondig de steun van de VVD, CDA en GroenLinks fracties. Deze meerderheid snapte wel dat er een onhoudbare situatie is en dat we bij ons verzet de hulpbehoevenden of inwoners in nood nooit in de steek zullen laten. De fracties van de WIJ Lansingerland, CU, D66 en met name de, zich hevig verzettende, PvdA willen liever Den Haag niet voor de voeten lopen. Zij zijn het natuurlijk met ons eens dat,  op grond van artikel 108, lid 3 van de Gemeentewet, het Rijk de uitvoeringskosten van hun beleid moet betalen maar willen geen grens stellen of er geen consequenties aan verbinden als het Rijk die verplichting niet nakomt. Dat is natuurlijk hun goed recht maar heeft als consequentie dat de onbetaalde rekeningen links of rechtsom bij de inwoners en bedrijven van Lansingerland komen te liggen. In de verschillende debatten met de PvdA bleek al eerder dat zij uiterst loyaal zijn aan hun provinciale en/of landelijke leiders. Maar de Leefbaar 3B fractie had van WIJ Lansingerland juist wel lokale steun verwacht. Die bleef volledig achterwege.

Het goede is dat de verschillende stijlen en opvattingen duidelijk op tafel zijn komen te liggen, waardoor de kiezer volgend jaar ook echt wat te kiezen heeft. Wil jij ook meewerken aan het realiseren van deze veranderingen? DOE MEE!

Alleen samen maken we het leefbaar in de 3B.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*