Woonvisie 2021-2025 vastgesteld

Donderdag 15 juli heeft de raad de woonvisie voor Lansingerland vastgesteld. De inbreng van Leefbaar 3B, met als woordvoerder Jan Pieter Blonk, was groot.

1. Wonen en mobiliteit hoort heel sterk bij elkaar. In de woonvisie is door het wijzigingsvoorstel van Leefbaar 3B nu opgenomen dat er voldoende busverbindingen en goede fietspaden tussen de kernen Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs en tussen de verschillende woonwijken nodig zijn.

2. Er is een enorme behoefte aan woningen met een maandhuur tussen de € 752 en € 950. Dit met name voor de grote groep inwoners die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een hypotheek te kunnen krijgen voor een koopwoning. Er moeten veel meer van deze woningen gebouwd worden. Leefbaar 3B heeft, met steun van de hele raad, het college verzocht met 3B wonen in overleg te gaan en met hen samen te onderzoeken of er mogelijkheden zijn dat zij in Lansingerland middenhuur-woningen kunnen gaan bouwen en beheren en bij het onderzoek ook de rol van de gemeente te betrekken.

3. Het is van groot belang dat er antispeculatie maatregelen op de huizenmarkt genomen worden. Eén er van is de zelfbewoningsplicht bij aankoop van een woning. In de woonvisie is die zelfbewoningplicht vijf jaar van kracht. Leefbaar 3B heeft, met steun van de gehele raad, het college gevraagd te onderzoeken of in samenhang met het totale pakket aan antispeculatie maatregelen de voorgestelde vijf jaar plicht tot zelfbewoning voor sociale en betaalbare woningen kan worden verhoogd naar tien jaar. Hiermee wordt het huisjesmelkers nog moeilijker gemaakt om de woningmarkt mede te bepalen in Lansingerland.

4. Met een amendement van de ChristenUnie heeft Leefbaar 3B ingestemd. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning liggen in Lansingerland rond de 6,5 jaar. Dat is eigenlijk onacceptabel. Daarom is het van belang dat er een verkenning komt naar alternatieve huisvestingsvormen. Die verkenning moet een oplossing vinden voor onder andere spoedzoekers, jongeren die het ouderlijk huis verlaten, ouderen die kleiner willen gaan wonen en asielgerechtigden. Ook de mogelijkheden van flexwoningen worden in het onderzoek betrokken.

5. Met een motie van D66 over duidelijkheid van locaties in de woonvisie heeft Leefbaar 3B ingestemd. In de woonvisie is het verschil onduidelijk tussen ontwikkellocaties en studielocaties voor nieuwe woningbouw. In het uitvoeringsprogramma, dat later komt, zal dat onderscheid gemaakt worden. Een voorbeeld van die onduidelijkheid is de locatie Driehoek Noordpolder. Leefbaar 3B gaf aan dat nu wel duidelijk is dat de Driehoek Noordpolder een studielocatie is. De kans dat daar woningbouw komt slinkt als sneeuw voor de zon. Het college heeft een pauze ingelast voor de Driehoek Noordpolder. CDA raadslid Hans van der Stelt gaf aan “not amused” te zijn met dit uitstel en gaf aan dit in september in de commissie Ruimte te zullen agenderen. Leefbaar 3B heeft dit ondersteund.

6. De fractie van GroenLinks heeft een wijzigingsvoorstel ingediend om ook bij de Hoeksekade 144 mogelijk een locatie voor woonwagens te situeren. Leefbaar 3B is daar tegen, evenals een grote meerderheid van de raad

7. Een amendement van de PvdA met de titel “Rolvervulling gemeente bij ontwikkeling huisvesting arbeidsmigranten” heeft Leefbaar 3B mede ingediend.Het is van belang dat de gemeente een regisserende rol in het huisvesten van arbeidsmigranten heeft. Binnen onze gemeente werken al veel arbeidsmigranten in de glastuinbouw, grote distributiecentra van landelijke supermarktketens en webwinkels. De vraag naar arbeidsmigranten zal nog veel meer toenemen. Al deze grote bedrijven zijn van economisch belang voor onze gemeente en de regio. Kwalitatief goede, veilige en betaalbare huisvesting voor arbeidsmigranten hoort daarbij en mogen niet ten koste gaan van de woonkansen voor onze eigen inwoners.
In die zin zullen wij de door het college afgewezen locatie voor huisvesting arbeidsmigranten in Bleiswijk op de hoek van de Violierenweg en de Laan van Mathenesse als bespreekpunt in de commissie Ruimte van 14 september inbrengen. Donderdagochtend stond daarover in het AD een groot artikel. Een quote van Sjaak van der Tak (voorzitter van LTO Nederland) in het artikel: “Een uitgelezen kans voor Lansingerland om maatschappelijk draagkracht te tonen.”

Samenvattend: Lansingerland heeft sinds donderdag een volwaardige woonvisie en nu is het wachten op het Uitvoeringsprogramma.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*